Aktuelt

Lytt til majoren: Religion splitter forsvaret

«Jeg opplever at religion splitter Forsvaret. Religiøse særkrav og religiøse tillempinger til uniformen bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap. Jeg ønsker meg et norsk forsvar bestående av likestilte kvinner og menn i like uniformer, der gutter og jenter er sterke team som bor på felles rom, uten religiøs diskriminering, religiøse særkrav og religiøse ritualer i tjenesten. « Ordene tilhører major Tormod Overland, en mann med også bred internasjonal erfaring fra militæret.

Hva var det vi sa, fristes man til å si, etter å ha lest dette glimrende innlegget fra major Tormod Overland hos Forsvarets forum. Religion fungerer splittende i forsvaret.

En politisk tankevekker fra major Tormod Overland som burde skape vekkelse på Stortinget. Faksimile fra Forsvarets forum.

Når jeg leser uniformsreglementet har jeg vanskelig for å tro at det er skrevet for Norge i dag.  Kun de fire største religionene er innvilget særretter, og det slås fast at: «Under gudstjeneste kan kvinner dekke til håret med et ensfarget tørkle i sort uten pynt». Om hijab for kvinner står det: «Hijab er tillatt dersom den følger hodeformen og ikke er flagrende. Den skal være sort ensfarget og uten pynt.» I Afghanistan jobbet jeg tett på en kvinnelig tolk i en periode. Hvordan skulle jeg forklart dette til henne? Hun som har en mor som brukte å gå med håret utildekket i Kabul på 70-tallet, men som under Mujahedin-epoken ble tvunget til å dekke til håret med hijab, for så å siden måtte gå med burka mens Taliban regjerte? Hun som nok muligens helst ville gått utildekket om hun fikk velge fritt, men som kanskje ikke tør i et system med religiøs sosial kontroll? Hvordan skulle jeg forklart henne at i Norge er religion så viktig at både kristne og muslimske kvinner dekker til håret sitt i Forsvaret?

Les hele innlegget her.