Vold og overgrep

Jente (14) løy om rasistisk angrep

Et angivelig rasistisk overfall på en ung muslimsk jente på en t-banestasjon i Wien har gått som en farsott på Facebook. Politiet tok saken alvorlig, men har nå avdekket at overfallet aldri har funnet sted.

Det het at det rasistiske overfallet på den unge jenta (14 år) på en t-banestasjon i Østerrikes hovedstad Wien var motivert av at hun bruker hijab og er innvandrer. Den ukjente gjerningspersonen, angivelig en kvinne, skal ha skreket «terrorist» og «du hører ikke til i dette landet» til jenta, før hun skal ha dyttet henne ned i jernbanesporet, melder Heute.at.

Ifølge Krone.at skal jenta ha blitt reddet i siste liten av en ukjent person rett før et tog suste forbi. Deretter skal jenta ha blitt fraktet til et sykehus i nærheten.

Foreldrene anmeldte overfallet som forsettelig grov legemsbeskadigelse.

Saken fikk stor oppmerksomhet på Facebook, og da som et bevis på all rasismen i Østerrike.

Her fra Krone.at.

Overvåkningsvideo

Politiet tok saken alvorlig og avhørte jenta. Men så tok saken en dramatisk vending: Overvåkningsvideoen avdekket at ingenting av det jenta fortalte hadde funnet sted.

Politiets talsperson, Irina Steirer, forteller at ifølge videoen er jenta på stasjonen sammen med en kvinne. Toget kommer og begge går pent og rolig på.

Steirer forteller at politiet ikke kjenner grunnen til at jenta har funnet på dette overgrepet, men de skal nå avhøre jenta på nytt.

Prioritering

Det er godt at politiet følger nøye opp disse sakene. Både fordi det er en utilgivelig utvikling med overfall og overgrep på borgerne, men også fordi det finnes nok av slike saker som mistenkes fabrikert. Det siste er like utilgivelig som det første. Derfor må politiet prioritere disse sakene og alle slike overgrep må anmeldes. Ikke å anmelde er en unnlatelsessynd som kan tilsi at vi stilletiende lar overgrepspraksiser få utvikle seg. Det er vi som samfunn ikke tjent med.