Innvandring

– Det er organisert invasjon av Europa

Påstanden om organisert invasjon av Europa kommer ikke fra hvem som helst, men fra en syrisk nonne som jobber med syriske flyktninger, både i og utenfor Syria.

Det er avisen Dagen som har møtt den syriske nonnen Agnes Mariam de la Croix (64) i Libanon. Her arbeider Moder Agnes på et senter for syriske flyktninger etter at klosteret hun selv ledet er blitt bombet. Samtidig er hun opptatt av å vise befolkningen i Syria at de ikke er glemt, derfor er hun er i krigsområdene for å bistå, og 95 prosent av dem som får hjelp er muslimer.

Men naiv vil hun ikke ha på seg å være. «Vi ønsker å vite hvem vi har med å gjøre, for vi vil ikke dekke over terrorisme,» forteller hun til Dagen.

I over 20 år har den libanonfødte nonnen bodd i Syria. Der leder hun blant annet gjennoppbyggingen av et kloster nord for Damaskus, hvor de også gir tilflukt til fordrevne familier. Moder Agnes er i tillegg engasjert i forsoningsbevegelsen Mushala, samt at hun har markert seg internasjonalt ved å peke på negative trekk ved det syriske opprører, skriver Dagen. Og hun er ikke nådig mot vår dumskap.

Historisk massemanipulering

Når det gjelder krigen i Syria hevder Moder Agnes at vi ikke kan stole på mediene.

– Vi er offer for en propaganda som forvrenger virkeligheten. Stadig ser vi at ofre blir fremstilt som drapsmenn og drapsmenn som ofre. Slik får folk sympati for falske ofre, og avsky for den som feilaktig blir fremstilt som overgriper, sier hun og fortsetter:

– Vi er ofre for en av de verste massemanipuleringene i historien. Oppgjøret blir fremstilt som en kamp for demokratiet, men i realiteten er vi på vei mot et nytt diktatur.

Hun er ingen Assad-tilhenger, men har heller ikke så mye til overs for opprørsgruppene. Terroren til IS og Nusra-fronten taler for seg selv, spørsmål hun stiller seg er om det er noen opprørsgrupper som i det hele tatt er verdt å støtte.

– Vis meg ett sted der en opprørsgruppe har klart å skape fremskritt og økt respekt for menneskerettigheter. Ikke at det trenger å være fullkomment, men vis meg bare en kvadratkilometer der jeg kan føle at det har vært forbedring sammenlignet med Assad-regimet, utfordrer hun.

Barbarer og terrorister

Moder Agnes ble i 2015 nominert til pris for sitt fredsarbeid. Les mer.

Lidelsene er enorme. Siden opprøret startet har Moder Agnes vært vitne til sivilbefolkning som blir plaget og pint, som myrdes, kirker og klostre som brennes ned, kidnapping av prester, og hun viser til bortføringen av de 12 nonnene fra Maaloula og de 230 kristne som ble tatt som gisler i Qaryatain. Hun påpeker videre at man lett kan får bekreftet hvor mange reportere som er kidnappet, drept og til og med halshugget i de såkalte «frigjorte» områdene. Hun konkluderer med at Vesten har gått i kompaniskap med barbarer.

– Disse menneskene er ikke frihetsforkjempere. De ødelegger samfunn, statens infrastruktur og verdensarv. De skaper kaos. Alle burde stå opp mot slike gjerninger.

Moder Agnes mener utenlandsk innblanding har skap kaos i land som Afghanistan, Irak, Libya og de siste årene i Syria. Hun er heller ikke redd for å navngi hvem hun er mest opprørt over: Tony Blair, Madeleine Albright, Bush, Sarkozy, Juppé, Clinton og flere. Men vel så opprørt er hun over fremmedkrigerne. I hennes tolkning er de terrorister og barbarer. Hun forteller at over 360.000 terrorister har kommet fra hele verden til Syria. «Barbarer invaderer, slakter, voldtar og driver folk vekk fra hjemmene sine», fastslår hun og påpeker at det ofte skjer med støtte fra det internasjonale samfunn. Hun kaller det «ren løgn» at drivkraften skal være demokrati og velferd for syriske flyktninger.

Organisert invasjon

Når Dagen stiller henne spørsmål om flyktningkrisen og muslimfrykt, heter det at svaret blir «krassere enn forventet».

– Det er en organisert invasjon, sier hun og stiller spørsmål ved hvorfor så mange muslimske flyktninger velger Europa i stedet for rike arabiske land som er nærmere og der de har samme religion, språk og kultur.

Den kristne avisen Dagen synes å bli såpass utilpass med svaret at de ymter frempå med bibelens oppfordring til å hjelpe mennesker i nød og elske sine fiender, men da får de igjen svar på tiltale:

– For oss orientalske kristne er ikke muslimer fiender. Vi skal være gjestfri mot folk i nød, ja, men ikke mot en organisert invasjon. Husk at radikal islam ikke er en religion, det er et politisk program som har som mål å skaffe seg hegemoni i religionens navn.

Så lister hun like så godt opp med en påminnelse: «Jesus har bedt oss om ikke å være blinde eller dumme. Han ber oss om å elske vår neste, men også om å stå opp for det som er galt», fastslår den fryktløse nonnen – før hun irettesetter Europa for sin dumskap:

– Det undrer meg at dere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten deres. Det er som selvmord for sivilisasjonen.

Ikke minst mener hun det handler om at Europa har fornektet sine kristne røtter. Hun minner oss om at i Midtøsten har de 1400 års erfaring med å leve tett på islam, men hun tror ikke det er mulig å unngå kaos og vold når ateisme og hedonisme skal demme opp for fanatisme.

Min anbefaling er at bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien tar seg en samtale med Moder Agnes heller enn å blande seg inn i regjeringen – med Stortingets flertall – sin politikk på feltet.

Dagen 30. Desember 2016 (bak betalingsmur): Syrisk nonne advarer Europa