Aktuelt

Asylankomster 2016

Asylankomstene i fjor hadde kraftige fall i forhold til rekordåret 2015 både for Norge, Danmark og Sverige. Samtidig fikk rekordmange opphold.

Utlendingsdirektoratet (UDI) publisert i går årstall for asylsøkere til Norge. Disse viser at det totalt kom 3.460 asylsøkere til Norge i 2016. Til sammenlikning kom det 31.150 asylsøkere til Norge i 2015. Det gir at fjorårets antall asylsøkere er det laveste siden 1997.

Det kom flest asylsøkere i fjor fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373). Hovedandelen av dem var menn, 62 prosent.

Sammenlignet med Sverige og Danmark

Til Sverige kom det 28.900 asylsøkere i 2016, mens det året før kom nesten 163.000. Til Danmark (foreløpige tall) kom det om lag 6.100 asylsøkere i fjor, mot 21.000 året før. Det betyr at det nå, i motsetning til tidligere, kommer flere asylsøkere til Danmark enn til Norge. Reduksjonen fra 2015 til 2016 er for Norges del på 27.700, mens den for Danmark teller 15.100. Sverige har redusert asylankomstene fra 2015 til 2016 med hele 134.100, men de spiller fortsatt i egen divisjon.

I 2015 kom det 5.480 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge, mens Danmark mottok 2.144. I fjor kom det 301 EMA til Norge, til Danmark kom det 1.115. Til Sverige kom det hele 35.369 EMA i 2015, i fjor 2.100.

Rekordmange opphold

UDIs vedtaksstatistikk viser at rekordmange asylsøkere fikk opphold i Norge i 2016. Dette henger sammen med det rekordhøye antallet asylankomster året før. Av de totalt 23.300 asylsøknadene som UDI avgjorde i fjor, fikk over halvparten opphold, 12.700 eller 54,5 prosent.

Så er spørsmålet hvilken betydning det vil få for antallet familiegjenforeninger fremover. SSB har nylig publisert en rapport om blant annet flyktninger og familiegjenforeninger og -etableringer, denne vil vi kommentere i en egen sak.