Islam

Åpent brev: Vennligst slutt å bruke ekstremister som ressurser for grunnskolen

Farjam Movafagh i Senter for Sekulær Integrering skriver åpent brev til Cappelen Damm grunnskole, hvis forlagssjef Fride Bergem besvarer på klassisk God dag mann økseskaft-manér.

Kjære Cappelen Damm,

Syns dere det er greit å la ekstremister instruere ungdomsskolelærerne våre i hvordan man best bedriver religionskritikk i klasserommet? Eller hvordan man best motarbeider radikalisering på skolen?

Jeg sikter til at dere har invitert Hamza Ansari fra Minhaj Ungdom og gitt ham en hel time til å snakke om disse temaene på et kurs beregnet for ungdomsskolelærere, «Samfunnsfag og KRLE 8-10/Religionskritikk i klasserommet».

Jeg velger å tro at dere ikke var klar over alt som hefter ved denne organisasjonen da dere bestemte dere for å bruke dem som ressurs for temaene dere ønsker å ta opp. Tillat meg derfor å ta en kort gjennomgang.

Minhaj Ungdom er tilknyttet den globale Minhaj-bevegelsen Minhaj-ul-Quran, som betyr «Koranens vei». Denne organisasjonen ble stiftet i 1980 av prof. dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, som også leder organisasjonen med jernhånd i dag. I Norge er de tilstede gjennom Mihaj Ungdom og Moskéer i Oslo, Drammen, Stavanger og Skedsmo.

All aktivitet i organisasjonen er sterkt knyttet til stifteren Tahir ul-Qadri og hans filosofi, og han har nærmest eneveldig innflytelse når ledere i organisasjonen (uansett hvor i verden) utpekes. Det sterke båndet mellom denne bevegelsens aktivitet i Norge og stifteren i Pakistan fikk vi en god demonstrasjon på i 2002. Da avsatte moskéen i Oslo sin imam, Syed Ikram, fordi han ikke var tro nok mot Tahir ul-Qadris lære.

Organisasjonens jobber systematisk imot likestilling. De mener for eksempel at kvinner ikke skal ha samme rettighet til skilsmisse som menn, at hijabpåbud (les: tvang) og polygami er riktig i følge islamsk jus, at muslimske kvinner ikke skal gifte seg med ikke-muslimske menn, og at kvinner og menn skal holdes adskilt. Det siste fikk vi nylig et eksempel på her i Norge, da Minhaj Ungdom avholdt en konferanse i Høgskolen i Oslo sine lokaler.

Organisasjonens leder, Tahir ul-Qadris, er en apostel for ekstrem islam. Hans langsiktige mål er etablering av en verdensomspennende islamsk stat. Han har også uttrykt støtte til Taliban. Alt dette når han snakker på Urdu. Derimot opptrer han som en fredens mann når han taler på engelsk, som f.eks. når han tar avstand fra IS og kommer med en betinget fatwa mot terror.

Han er en forkjemper for sharia i den mest barbariske formen, inkl. avkapping av hender, steining for utroskap og dødsstraff for frafall fra islam. Han var også sentral i arbeidet med blasfemiparagrafen i Pakistan, og har bl.a. sagt «Den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (..) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!». Han er derfor helt klart medskyldig i at mange mennesker er forfulgt og drept for sine meninger i Pakistan .

På bakgrunn av dette vil jeg herved oppfordre dere på det sterkeste til å stryke denne personen fra dette arrangementet. Og for fremtiden anbefaler jeg dere å være kritiske og gjøre research på forhånd, slik at dere unngår tilsvarende tabber.

Med vennlig hilsen

Farjam Movafagh

Forlagssjef i Cappelen Damm Grunnskole, Fride Bergem, svarer følgende på Movafags åpne brev:

– Cappelen Damm har invitert Hamza Ansari som en av flere foredragsholdere på grunn sin erfaring som kursholder i videregående skoler og høyskoler, miljøer som har gitt ham svært gode referanser. Han, og andre i Minhaj Ungdom, kurser lærere og elever i hvordan møte utsagn og holdninger som kan tyde på radikalisering og islamisme som er i strid med norske lover og Menneskerettighetene.

Dette er vårt utgangspunkt for å bruke Ansari på vårt arrangement.

Artikkelen ble først publisert i Nettavisen, og er gjengitt i sin helhet med forfatterens vennlige tillatelse.