Politikk

Abid Raja som populismens fremste bløffmaker

Sylvi Listhaug fremmer hverdagsrasisme, sier Venstres Abid Raja. For å kunne «belegge» sin påstand må han ty til velkjente knep: Null dokumentasjon, det røde rasismekortet, og dertil løgner. Raja skaper til de grader hverdagsirritasjon hos alle oss som daglig søker fakta. Men mediene lar han slippe unna, for han har jo pakistanske foreldre og han spiller dessuten muslimkortet. Er vi trøtt og lei av dette? Ja, i alle fall vi som søker fakta.

La oss ta dette med rasisme med en gang: Jeg har reist en del rundt på denne kloden, og er det ett land jeg så til de grader har opplevd rasisme i, så er det landet der Abid Raja stod i landsbyen og truet sin storfamilie med å gifte seg med en hvit, norsk kvinne dersom han ikke fikk ekte den han ønsket. Hvit og ikke-muslim var altså trumfkortet hans.

Han visste hva han gjorde. Knapt noe kunne ha blitt verre i et land som Pakistan. Jeg har observert dette på nært hold, hvordan et menneskes verdi måles på hudfargen: Jo mørkere, dess lavere fastslås ditt menneskeverd. Så kommer også religion inn i bildet: Ikke-muslimer sorteres langt under muslimer. Vi kan i tillegg føye til dette: Synet på den vestlige kvinnen er ikke vakkert. Hun er uren (har sex med hvem som helst, hvor som helst).

Derfor: Ikke glem akkurat dette eksemplet, som Raja selv har fortalt om: «Foran hele slekten truet han med å gifte seg med en norsk kvinne i stedet» for kusina som var blinket ut for han av storfamilien.

Den postfaktuelle populisten rir igjen. La oss håpe han aldri får stolen til Sylvi Listhaug.

Så kan du prøve å snu kortet 100 prosent: En norsk ung mann – og nå Stortingspolitiker – truer hele familien sin med å gifte seg med en norskpakistansk og muslimsk kvinne hvis han ikke får gifte seg med Kari fra Lyngdals største bedehus. Hadde det blitt offentlig sirkus? Ok, du tok den.

Populismens konge

Sylvi Listhaug er en populær skyteskive for tiden for populister som Raja. Når han skal konkretisere hva statsråd Listhaug gjør som fremmer påstått «hverdagsrasisme», fremstår han som en sleip ål.

– Jeg vil egentlig ikke bruke konkrete eksempler, fordi mange vil da hevde at det ikke er noe godt eksempel på hverdagsrasisme.

Dette er altså nivået, og dette får nå store oppslag i gammelmedier som VG.

Det er «helheten» i Listhaugs «budskap over tid», som skaper denne såkalte hverdagsrasismen, i henhold til Raja.

– Hun søker problemer fremfor løsninger, i motsetning til sin sjef, statsministeren. Samlet bidrar hennes holdninger til at forholdene i hverdagen for brunhudete og muslimer i Norge forverres.

Brun og muslim, altså. Hvorfor sa han ikke brun og hindu? Har ikke Raja omsorg for ikke-vestlige ikke-muslimer? Og hvor mange gammel-nordmenn er egentlig opptatt av noe så gammeldags som hudfarge?

Selv er jeg opptatt av det hvis jeg møter en ung, norskfødt kvinne med foreldre fra mandinko- eller serahulestammen i Gambia. Da slår bekymrings- og omsorgsgenet inn: Er hun offer for kjønnslemlestelse, som nesten alle disse jentene er i Gambia?

Bløffenes bløff

Raja har alltid vært tydelig på at han er norsk, for han er født i Norge. Helt greit det selvsagt, men når det tjener hans sak, så er han med et trylleslag «innvandrer». Merk: Igjen er «hun» Listhaug:

– Da hun fremmet sine innstramningsforslag sa hun at flyktninger og innvandrere «ikke kan bli båret på gullstol» inn i Norge. Det hun da signaliserer er at vi innvandrere forventer å bli båret frem.

Kanskje Listhaug mente at hun forventer at folk selv gjør en solid innsats for å bidra til fellesskapet? Eller hva tror du, nå innvandrer-Raja?

Så kommer det en perle av en bløff: VG spør hva som «er feil» med Listhaugs krav:

– At innvandrere ikke jobber og sliter like mye som etniske nordmenn. Helt siden min far og den første foreldregenerasjonen kom til Norge på 1970-tallet, har de jobbet og slitt for å bli en del av det norske samfunnet. Ingen av de ble båret frem på gullstol. Min far hadde tre jobber: Han jobbet på spikerfabrikken i Nydalen på dagtid, hadde kveldsjobb og helgejobb.

– Det er den jobbkulturen vi har vokst opp i. Mitt inntrykk er at de fleste innvandrerne jobber ræva av seg. De yter som bare rakker’n. Men Listhaugs retorikk leder oss til å tro at innvandrere er unnasluntrere som bare kommer for å nyte, og at hun akter å stramme dem opp. Dette bidrar i sum til å skape hverdagsrasisme, sier Raja.

Jeg fatter knapt at han våger – hvis det ikke var for gammelmedienes klassiske unnlatelsessynd: De postfaktuelle mediene gidder ikke sjekke fakta. Derfor produseres fake news på løpende bånd. Sannheten la HRS på bordet i denne rapporten. Vi bestilte tall fra SSB på nettopp sysselsetting i alderskategorien 25 – 61 år. Resultatet ble slik:

Innvandrere med vestlig bakgrunn: 77 prosent sysselsatte.
Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn: 57 prosent.
Øvrig befolkning: 84 prosent.

Går vi til Oslo, er tallene enda verre: Kun 55 prosent av ikke-vestlige er sysselsatte. Blant ikke-vestlige kvinner er sysselsettingen hele 34 prosent lavere enn for såkalt øvrig kvinnelig befolkning.

Derfor fungerte det ikke

Et halvt århundres innvandring fra Pakistan, og fremdeles har ikke «hverdagsintegreringen» fungert. Hvorfor ikke? Vi kan si det med ordene til faderen bak den positive danske nasjonalfølelsen, Nikolai Severin Grundtvig:

Enhver person, uansett rase, kan bli dansk borger dersom han/hun «selv ønsker det», og har «øre for morsmålet og flamme for fedrelandet».

Så hvorfor har ikke pakistanere i Norge generelt blitt en suksess? Fordi de selv verken ønsket å bli det eller evnet det samme (typisk analfabeter fra landsbygda innvandret til familiemedlemmer her gjennom kollektivistiske ekteskapsinngåelser, en politikk Raja har støttet helhjertet siden begynnelsen av 2000-tallet).

Sårene denne hodeløse innvandringspolitikken medførte, skal vi måtte betale for i dyre dommer i generasjoner på generasjoner. Vi heilnorske klarer simpelthen ikke denne «hverdagsintegreringen» som Raja etterlyser. Det er først og fremst de som må gjøre det selv.

Eller kunne Raja komme opp med noen løsninger? Neppe. Men husk: Det er Stortingsvalg om åtte måneder, og Rajas Venstre er under sperregrensen. Da er det godt å ha noen å tråkke på, som grausame Listhaug.

Hele verden hit?

Raja har heller ikke fått med seg at Kong Harald har gitt beskjed om at han har forstått demografi: «Vi kan ikke ta imot hele Afrika», sa Kongen vår.  Og vet du hva Raja da sa:

– Også Kongen har ytringsfrihet, og jeg synes han brukte kloke ord om å løse konflikter der de er og hjelpe flyktningene i nærområdene. Når han så uttrykker at vi ikke kan ta imot hele Afrika i Europa, så bruker han en folkelig term for å illustrere at konfliktene i større grad må løses der de er. Han sier samtidig det som alle skjønner er faktum, nemlig at vi ikke kan ta imot folk fra et helt kontinent i Europa, sier Raja til VG (mine uthevelser).

Ja, det skulle vært Listhaug som sa at vi ikke kan ta imot hele Afrika. Hva hadde Raja sagt da?

Spar oss for politisk hykleri, Raja. Sagt på en annen måte: Et mer postfaktuelt populistisk parti enn Venstre skal man lete lenge etter.