Politikk

Svenske kommuner: Gjør dere klar til krig

Sverige må bli bedre rustet for å møte krigstrusler og andre kriselignende situasjoner, heter det i et offisielt brev til samtlige svenske kommuner fra Myndigheten för samhällsberedskap (MSB).

Nylig dumpet et «annerledes brev» brev i postkassen til svenske kommuner. I det offisielle brevet fra Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) fikk sikkerhetssjefene i kommunene beskjed om at det er et krav å ruste seg bedre til krisesituasjoner, herunder krig, melder Svenska Dagbladet.

Det heter blant annet i brevet at opprustningen gjelder «operativt tempo, beslutningstakning, informasjonsdeling, krisekommunikasjon, fleksibilitet og robusthet til å håndtere hemmelige opplysninger».

– Kommunerne er i dag forberedt og vel rustet for kriser i fredstid, noe det har vært fokus på i 20 år. Det nye er at man fra regjeringshold igjen setter i gang et mer utviklet samarbeid for totalforsvar, sier Magnus Dyberg-Ek, koordinator ved MBD.

Det nye

Dyberg-Ek forklarer at det nye er at sikkerhetssituasjonen i nærområdene har forverret seg og derfor må Sverige forberede seg når det gjelder krigs- og konflikttrusler. Han påpeker at strategien ikke er ny, den er den samme som ble brukt under den kalde krigen. I tillegg vil det bli sterkere samordning med sivilforsvaret.

Brevet skal gi kommunene klare direktiv, slik at de vet hvordan de skal forholde seg i tilspisset situasjon, sier Dyberg-Ek, og påpeker at kommunene selv har bedt om slik informasjon.

På spørsmål om svenske kommuner er dårlig rustet for krig, sier han at kommunene følger samfunnet som helhet og at Sverige har hatt en beredskap for fredstid på nasjonalt nivå i 20 år. Det samme har kommunene.

Gjeninnføre verneplikt

Den svenske regjeringen la i september i år frem et nytt forslag om å gjeninnføre verneplikt, blant annet med henvisning til «den ustabile situasjonen i Sveriges nærområder». Samtidig plasserte svenskene en mindre stridsgruppe på øya Gotland. En øy som har stått ubeskyttet siden 2005.

Nyheten om at svenskene skal forberede seg til krig har nådd ut til en rekke internasjonale medier, blant annet New Zeeland Herald, Daily Mail og The Telegraph og ikke minst: Russia Today. Sistnevnte påpeker at Sverige over år har pekt på Russland for å «rettferdiggjøre høyere forsvarsutgifter». Det sies videre at i de siste årene har Stockholm «konsekvent hevdet at russiske jetfly har vært nær strategiske Østersjø-områder».

Var 2016 ille, kan det åpenbart bli verre i 2017.