Eksterne skribenter

Halal-poteter

I løpet av de siste årene har muslimske pasienter blitt mer kravstore. Mens de før avstod fra svinekjøtt, er kravet nå at maten skal være halal. Men ikke visste jeg om halal-poteter og -grønnsaker, sier Lily Bandehy, og spør ironisk: Hvordan dyrkes eller høstes disse potetene og hva brukes som gjødsel? Er det en imam som sitter og leser koranen for grønnsakene i åkeren?

Jeg har jobbet i helsevesenet siden 1991, på ulike steder fra sykehjem til somatikk, rus og psykiatri. På de ulike stedene kommer middagen fra et hovedkjøkken. Vi serverte den og pasientene spiste. Det var store matbeholdere som inneholdt hovedretten og tilbehør. På sykehjemmet eller i geriatrien kom det «puré-mat» til dem som har dårlig tenner.

Eller hvert ble det mer variasjon med laktosefri og glutenfri mat. Senere også vegetarmat. Og noen ganger hadde vi pasienter fra muslimske land som sa de vil ha vegetarmat eller kylling.

Halal-stempel

De siste to-tre årene kom det noe nytt. Halal-mat. Og hva er halal-mat? Muslimer spiser ikke svin, helt ok. Det er mange andre typer kjøtt som de kan spise, men halal er kjøtt fra dyr som før slakting blir velsignet av en imam (mullah) . Han legger hånden på hodet til dyret og sier noen vers fra koranen. Så blir dyret slaktet på den måten det skal. Dette er også ok.

Men vi er i år 2016, og spiser hamburger og pizza. Og så skal det slaktes dyr på denne måten, som det ble gjort for 1400 år siden? Mange reportasjer har blitt skrevet om at denne typen slakting som ikke er dyrevennlig. Denne typen slakting av dyr og de arabiske ordene har ikke noen betydning på kvaliteten på kjøttet. Det øker ikke vitaminer eller proteiner og det reduserer ikke kolesterol. Men det skal skje fordi det har skjedd før – og det har blitt en inntektskilde for imamen og for organisasjoner som Islamsk råd Norge som selger halal-stempel for 76.000 kroner.

Halal-poteter

skjermbilde-2016-12-05-11-22-16

Kjente du til halal-poteter?

Dette betyr at kjøttkakene som kommer fra hovedkjøkkenet skal være av typen halal-kjøtt. Men når mat-tralla kommer er det ikke bare kjøttkakene som er halal. Det er slik: Fire små matbeholdere. Jeg åpner den første hvor det står «halalmat», det er kjøttkaker, helt greit. Neste matbeholder står det også «halalmat» på. Da jeg tar av lokket er det to kokte poteter. Matbeholder nummer tre, som også har påskriften «halalmat», der ligger det noen få kokte grønnsaker. I den siste boksen med «halamat»-merke er det brun saus. Ingen etniske norske medarbeidere reagerer.

Ikke visste jeg om halal-poteter og -grønnsaker. Hvordan dyrkes eller høstes disse potetene og hva brukes som gjødsel? Er det en imam som sitter og leser koranen for grønnsakene i åkeren?

Jeg tenkte det er gjort en feil eller at noen fra hovedkjøkkenet setter ting på spissen og tuller med oss. Men nei, det kom hver dag de samme halal-potetene og -grønnsakene fra kjøkkenet.

Dette beviser to ting, kravstore muslimer og dumsnille nordmenn.

Imam på tronen – i Vesten

De halal-potetene minner meg om våre politikere og moskeene. I muslimsk land har hver moské en imam. Imamen lever av almisser og leder fredagsbønn, leser koranen, vier folk og skiller folk. Hvis det er et religiøst spørsmål går folk til imamen. De guttene som ikke klarer å fullføre videregående skole pga økonomien eller intelligensen, slutter i 9.klasse og går to år på madresse (islamskole). Etterpå får de turban og blir imam og sendt til ulike moskéer. I gamle dager kunne de begynne etter folkeskolen (6. klasse).

Når disse imamene kommer til Norge blir de behandlet som en prest som har fullført videregående og sju år på teologisk fakultetet på universitet eller menighetsfakultet. Den importe imamen får statlig lån, moskéen hans får også statstøtte. Imamen og hans moské får alle typer støtte til ulike anledninger. Imamen blir invitert til ulike politihus, media og departement for å veilede og rådføres i alt mulig fra ungdomskriminalitet, integrering, hindre terror, hindre radikalisering og hindre kriminalitet.

Døra til kulturdepartementet, familiedepartement og alle andre er åpen og  imamen får klippekort av NRK og alle andre TV- og radiokanaler. I muslimske land har vi hverken sykehus-imam eller fengsel-imam. Men her får de mange tilbud. Den imamen som kommer her for å lede bønn og lese koranen får alle roller og blir satt på tronen fra første dag. Han får til og med besøk av kongefamilien og de blir talsmenn for alle innvandrere og flyktninger som bor i Norge, uansett. De får roller de aldri ville fått i de muslimsk landene (bortsett fra Iran etter Khomeini) og de utnytter den rollen maksimalt. Akkurat som pasienten som bestiller halal-kjøtt får halal-poteter og -grønnsaker i tillegg.

Og nest dag ønsker han seg litt mer krydder og tilbehør. Imamen ser alle muligheter, hvorfor ikke? Hvorfor ikke mer penger? Hvorfor ikke mer makt? Hvorfor ikke større moské og hvorfor ikke mer oppmerksomhet?

Vertinnens kunnskapsløshet

En vertinne med manglende kunnskap om islam i kombinasjon med snillisme, naivisme og dårlig samvittighet over kolonitiden, kan det være noe bedre?

De imamene og deres menighet blir prinsessen på erten, den minste ting og de blir krenket. De har erfart at offerrollen er best. Mer oppmerksomhet, mer makt og mer penger. De misbruker ord og begrep for å parkere debatten og kritikken av islam og profeten. De vet at kritikk vekker tvil, og tvil har ikke plass i islam.

Kjøkkensjefen må lese mer om halal-kjøtt og politikerne må lese mer om imamens rolle. Kjøkkensjefen trenger ikke å sende halal-poteter og politikerne må stoppe statsstøtten til moskeen.

Les Lily Bandehys blogg