Aktuelt

De som fikk snøballen til å rulle

De åtte tiltalte lederne for den antirasistiske organisasjonen SOS Rasisme ble alle dømt og ilagt fengselsstraff for omfattende bedragerier av støttesystemer til frivillige organisasjoner og kursvirksomhet. Sakens vellykkede utfall skyldes i stor grad Elisabeth Sjølie, Einar Hammer og Helge K. Bøe - og senere Dagbladets Eiliv Frich Flydal - som påbegynte det møysommelige arbeidet med å avdekke den antirasistiske svindelvirksomheten få andre våget å ta tak i.

Dom har falt i SOS Rasisme-saken og alle de tidligere lederne ble ilagt fengselsstraff for millionsvindelen. De dømte er Kjell Gunnar Larsen og hans samboer Anne Elisabeth Hansen, Trond Thorbjørnsen, Henrik Ormåsen, Bjarne Stokke, Kenneth Fuglemsmo, Jan Erik Skretteberg og Bård Eskild Frantzen.

Fra før er den diskrediterte organisasjonen dømt i to sivile søksmål fra støttegivere, hvor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) vant fram med et krav på 9,7 millioner kroner og staten med krav om tilbakebetaling av 6,8 millioner kroner.

SOS Rasisme har gjennom en årrekke oppgitt rekordstore medlemstall, noe som har utløst millionbeløp, inklusive midler til kurs som aldri ble avholdt, i økonomisk støtte fra det offentlige. Ledelsen – som var overlappende med ledelsen i den marxist-leninistiske sekten Tjen Folket, som er tilhengere av politisk vold – hadde også saltet ned flere millioner i eiendom.

På bare ni år fikk organisasjonen utbetalt hele 45,4 millioner fra to departementer, hvorav det ene var Barne- og likestillingsdepartementet under Audun Lysbakken, og LNU. I tillegg fikk de 1,2 millioner fra UDI, samt nærmere tre millioner fra barne- og ungdomsrådet i Oslo. I følge Klassekampen skal de også har mottatt økonomisk støtte fra barne- og ungdomsrådet i Akershus og Østfold.

På et tidspunkt hevdet SOS Rasisme at de hadde nærmere 40 000 medlemmer – altså tre ganger så mange som speiderbevegelsen, og mer enn dobbelt så mange medlemmer som Natur og ungdom og Røde Kors til sammen. Til sammenligning hadde organisasjonen Nei til EU 30.000 medlemmer, noe som gjorde den til en av de største politiske organisasjonene i Norge. Men der SOS Rasisme oppga å ha 270 aktive lokallag, hadde Nei til EU 19. Til tross for den enorme medlemsmassen og de enorme statlige overføringene dette utløste, gikk organisasjonens aktivitet lokalt og nasjonalt markant ned. Den antirasistiske organisasjonen var også svært lite synlig i mediene.

Noe var utvilsomt galt, men alle som forsøksvis stilte spørsmål ved organisasjonen – eller enda verre: fremmet kritikk – ble møtt av SOS Rasismes velkjente bøllemanerer og en skur av ukvemsord. Man hadde følgelig ikke nevneverdig lyst til å kikke de påståtte antirasistene nærmere i kortene.

Det forandret seg i 2009, da Elisabeth Sjølie, Einar Hammer og Helge K. Bøe etter et formidabelt gravearbeid hadde skaffet seg en viss oversikt over SOS Rasismes virksomhet. Som brev på posten ble de prompte hengt ut på SOS Rasismes nettside og i flere uttalelser som høyreekstremister og nazister samt fanden og hans oldemor. Men i september fikk de endelig gjennomslag, da det høyreekstreme P4 fulgte opp tipset deres med en artikkel om millionoverskudd og eiendomsinvesteringer. Høyreekstremistene i Klassekampen fulgte på. Tipset ble også det høyreekstreme Dagbladets Eiliv Frich Flydal, som kom på banen med en rekke fremragende artikler hvor organisasjonens omfattende juks ble belyst i all sin bredde. SOS Rasisme kvitterte selvfølgelig med å beskylde ham for drive en hekseprosess.

I begynnelsen av 2010 begynte kravene om gransking og tilbakebetaling å komme, og allerede tildelte økonomiske midler ble tilbakeholdt.

Larsen bedyret organisasjonens uskyld og pekte som vanlig på høyreekstremister:

– Høyreekstreme grupper har brukt mye tid og krefter på å bakvaske SOS Rasisme. Resultatet er altså at vi nå risikerer å miste pengestøtte vi har krav på fra Frifond, sier Larsen til Østkantavisa.

– Mener du at høyreekstreme har infiltrert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner?

– Nei. Men de (de høyreekstreme red.anm) har sørget for å spre løgnaktige påstander om oss, dette har igjen ført til at noen plutselig vil kontrollere oss, som igjen har ført til at vi nå risikerer å miste støtte, selv om ingen finner noe ulovlig, sier han.

I mai 2010 krevde LNU tilbakebetaling av 9,7 millioner kroner. Daværende Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Audun Lysbakken – som selv var aktiv i SOS Rasisme på 80- og 90-tallet – satt derimot musestille,. I oktober 2010 uttalte stortingsrepresentant Laila Dåvøy at Lysbakken måtte ta sitt ansvar og sette seg inn i saken. Først i juli 2011 bekvemmet Lysbakken seg til å politianmelde svindelorganisasjonen.

Alarmen gikk i SOS Rasisme og Tjen Folket, hvis ledelse forsøkte å unndra verdier ved å ta ut kontanter, makulere medlemslister og ødelegge annet bevismateriale. I tillegg skal ledelsen ha forsøkt å påvirke påtalemyndighetenes vitner. Kjell Gunnar Larsen er nå dømt for begge forholdene.

Resten er historie.

Gjennom Flydal har vi i tur og orden blitt presentert for en lukket krets` grenseløse kreativitet når det gjelder å melke felleskassa og utnytte en god sak i egen (politiske) vinnings hensikt. Som dette fiffige påfunnet:

Mens den overlappende ledelsen i Tjen Folket og SOS Rasisme oppfordret aktivister til å begå hærverk i form av tagging på husvegger, tilbød Bergensbedriften Riktig Renhold å fjerne graffiti og tagging mot betaling. Eier av Riktig Renhold – som annonserte med at bedriftens overskudd gikk uavkortet til SOS Rasisme – var imidlertid nestleder i SOS Rasisme og aktiv i Tjen Folket, Kaspar Vigestad. Tjen Folket-grunnlegger og hovedkasserer i SOS Rasisme Larsen hevdet på sin side at SOS Rasismes sentralledelse ikke hadde tatt noe initiativ til å opprette bedriften, men ved opprettelsen i januar 2010 oppga Riktig Renhold samme besøksadresse og telefonnummer som SOS Rasismes administrative hovedkontor i Haugesund. Også bedriftens nettside – som brått ble stengt etter Dagbladets oppslag – var tilknyttet SOS Rasismes kontor i Haugesund, hvor både leder for SOS Rasisme og aktiv i Tjen Folket Kjell Gunnar Larsen og leder for Tjen Folket Henrik Ormåsen arbeidet.

Flydal avslørte også hvordan Tjen Folket-aktivister fikk alle de høyeste lønnsutbetalingene og besatt flertallet av de viktigste vervene i SOS Rasisme. Samtidig brukte Tjen Folket den statstøttede medlemsorganisasjonen til aktivt å verve ungdommer til sin lukkede kommunistiske sekt, og tillitsvalgte med Tjen Folket-bakgrunn benyttet også SOS Rasismes midler til å dekke politisk aktivitet og reiser for Tjen Folket.

I realiteten har vi alle måttet finansiere en aldrende herre og hans brigaders behov for å leke væpna revolusjon. Ikke bare det, men denne ondartede sekten – som altså er tilhengere av politisk vold og støtter noen av verdenshistoriens største massemordere – har faktisk blitt sluppet løs på barna våre under obligatorisk skolegang, under dekke av «antirasisme». Det er det forhåpentligvis slutt på nå og våger vi å håpe at både myndigheter og skoleledelse stiller seg litt mer kritisk og sjekker litt bedre neste gang kreti og pleti som påberoper seg En God Sak banker på døren og vil ha tilgang til mindreårige skolebarn?

Dagbladets Eiliv Frich Flydal er i dag den enkeltjournalisten som har størst ære av avsløringene og at SOS Rasisme/Tjen Folkets omfattende svindelvirksomhet med offentlige midler er brakt til opphør, men Elisabeth Sjølie, Einar Hammer og Helge K. Bøes utrettelige forarbeid og tipsvirksomhet må heller ikke glemmes.

Vi er dem stor takk skyldige.