Aktuelt

Danmark vil fjerne muligheten til å søke asyl ved grensen

Den danske regjeringen vil gjøre det umulig å søke om asyl ved ankomst, og heller åpne for at asylsøknader må sendes fra et tredjeland utenfor Europa. Direktøren i Institut for Menneskerettigheder ser ingen umiddelbare problemer ved tiltaket.

Den nye danske regjeringen vil gjøre det umulig å søke om asyl ved grensen til Danmark. Istedet skal migranter søke om asyl fra et tredjeland utenfor Europa. Direktør Jonas Christoffersen ved Institut for Menneskerettigheder ser ingen umiddelbare, menneskerettslige problemer ved tiltaket, som er ment å lette presset på Europas grenser og gjøre menneskesmuglernes virksomhet vanskeligere, melder Jyllands-Posten.

– Vi vil arbeide for en ny og bedre modell, hvor asylsøkere med penger og ressurser ikke stilles bedre enn andre, og hvor grunnlaget for menneskesmuglernes kyniske forretningsmodell fjernes, sier utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.

Regjeringen vil søke støtte hos andre europeiske regjeringer, primært Tyskland og Østerrike, som begge har gjort seg lignende tanker.

Christoffersen mener det ikke er noen menneskerettslige problemer med at migranter må søke fra et tredjeland, og at det heller ikke er noen problemer med å sende «spontane asylsøkere» – altså migranter som likevel møter opp og søker asyl ved grensen – tilbake til tredjeland dersom dette landet anses som sikkert og man har inngått en avtale om retur.

Generalsekretær i Dansk Flyktningehjelp Andreas Kamm mener ideen om å fjerne grunnlaget for menneskesmuglernes virksomhet er sympatisk, men at den må gjennomtenkes grundig og konfronteres med eventuelle praktiske utfordringer.

Utlendingsordfører i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen stiller seg skeptisk til forslaget, som han mener kan innebære en liberalisering av den nåværende asylpolitikken.

– Det er utmerket å ødelegge menneskesmuglernes forretningsmodell. Men hvis prisen er at det blir vesentlig enklere å komme til Danmark og Europa, så er det ikke en pris vi er villige til å betale i Dansk Folkeparti, sier han til Berlingske.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er bekymret over regeringens planer. Han mener, at der kan være tale om lempelser af asylpolitikken.