Islam

UK: Antivestlige og radikale islamske holdninger øker blant unge muslimer

Representanter for muslimske miljøer uttrykker bekymring over at unge muslimer i stadig større grad internaliserer anti-vestlige holdninger og intolerante tolkninger av islam, og frykter påfølgende sekterisk vold. En undersøkelse tidligere i år bekrefter da også at det er god grunn til bekymring.

Representanter for det muslimske miljøet i innvandrertette Rochdale utenfor Manchester er alvorlig bekymret over at unge muslimer i stadig større grad bekjenner seg til anti-vestlige holdninger og ekstreme tolkninger av islam, melder the Guardian. Lederne mener å se tegn på en økende intoleranse blant unge muslimer mot alle som ikke retter seg etter tradisjonelle eller ekstreme islamtolkninger

To religiøst motiverte drap har også ført til frykt for økt sekterisk vold mellom tilhengere av forskjellige islamretninger.

Tidligere i år ble den respekterte islamske lærde Jalal Uddin forfulgt og myrdet. 71-åringen praktiserte en trosbasert healing kalt Taweez, som blant innebærer bruken av lykkebringende gjenstander for god helse og beskyttelse mot onde ånder. 21 år gamle Mohammed Hussain Syeedy, som er dømt for drapet, og hans 24 år gamle venn Mohammed Abdul Kadir, som flyktet og er internasjonalt etterlyst, var kjent som tilhengere av terrororganisasjonen Den islamske stat og mente at alle som praktiserer Taweez bør drepes fordi praksisen ansees som svart magi. Drapet på Ahmed Shah i mars var også motivert av forskjellige tolkninger av islam. Shah var ahmadiyya-muslim og ble brutalt drept i butikken sin av Tanveer Ahmed, som kjørte mange mil for å stikke ned mannen han mente hadde krenket ham ved å begå blasfemi.

Innen sunni-islam regnes ahmadiyya-islam som en sekt, og gruppen blir forfulgt i flere land med muslimsk majoritet. Nå utspiller religionskonflikten seg i vestlige land også. I følge the Guardian har sekteriske angrep nær doblet seg fra 2015 til 2016 og de retter seg i all hovedsak mot ahmadiyya-muslimer. Det skal til og med ha vært en økning i slike angrep etter det sjokkerende drapet på Shah.

Den omstridte lederen for den like omstridte organisasjonen Tell Mama – som overvåker antimuslimske angrep – Fiyaz Mughal, sier til avisen at sårbare unge menn blir radikalisert på nett og «absolutt ødelegger og kannibaliserer» de spirituelle elementene i islam, som f.eks. taweez og sufisme. – De spirituelle dimensjonene av islam er i ferd med å bli utryddet av salafistiske og wahabbistiske tolkninger, så de unge ser dette som djevelen i islam, sier han.

Urovekkende trend

Representanter for de muslimske miljøene i Rochdale mener drapene og de øvrige angrepene er et tegn på økende intoleranse blant unge muslimer mot de som ikke følger islam i sine mest ekstreme eller tradisjonelle varianter. De påpeker en urovekkende trend med at unge muslimer inntar mer fundamentalistiske holdninger i grunnleggende sosiale og politiske spørsmål enn sin foreldre og besteforeldre.

Ifølge lokale ledere i miljøene foreligger det sterke indikasjoner på en økende religiøsitet, med en økende minoritet som bestemt avviser vestlig livsstil og alt de anser som avvikende fra tradisjonelle, strenge islamske skrifter.

Community leaders in Rochdale say youngsters now cherrypick a narrative to suit their own agenda and even question the imam’s authority armed with information from the internet.

Teenage rebellion is nothing new. But where previous generations of British-born Asian youths were tempted by the western vices of alcohol, drugs and sex before marriage, this new way of revolting against their moderate upbringing is to experiment with extremism.

This generation are more informed about the intricacies of Islam and educated enough to seek out alternative thought and teachings.

Rådmann Rochdale Ali Ahmed, som er 40 år og firebarnsfar, mener å se en endring i hvordan unge muslimer tolker islam. – Jeg antar at noen vil si at disse er kjekke gutter fra gode familier som bare har havnet i feil omgangskretser, men jeg er enig at det er noe større som foregår her.

“The younger generation of Muslims are better informed about Islam and they are not shy about questioning an imam if they feel that something they are preaching is incorrect. This is very different to the older generation. We would never question an imam – it was not the done thing. Your father taught you to respect authority and we blindly followed.

“This generation follow Islam in an almost deeper way and then of course there is Google. They are much more able to seek out information about the religion and no longer take the word from an imam as gospel. These youngsters are trying to catch the ustad [religious teacher] out.

“The way the religion is being interpreted is also changing and there are also more and more divisions appearing. In Rochdale alone, there are many different mosques, catering for all these different ideologies and this can cause problems.”

Det er i denne splittende atmosfæren at en respektabel mann kan bli myrdet, mener han. Noen unge mener at praksisen med taweez og ruqya er det samme som svart magi og derfor strengt forbudt i islam. Ahmed forteller at hans generasjon anså praksisen som harmløs, men at tingenes tilstand er i endring og at de yngre generasjonene muslimer i større grad gir uttrykk for sine synspunkter.

Nervøse for sine egne ungdommer

Ahmed beskriver videre hvor nervøse de muslimske miljøene er blitt for deres egne ungdommer og om miljøenes frykt for at splittelsen mellom unge muslimer, som av og til ender med vold. Han viser til at en gruppe unge menn iført tradisjonell islamsk klesdrakt og ultra-konservativ turban samlet seg utenfor hjemmet hans. Ahmed kontaktet noen av de eldre lederne i miljøet, som etterhvert kom til og fikk spredt gruppen.

“That is why when we saw the young men in turbans gathered together that we all went out and told them to clear off. We feel something is brewing and we don’t want any more trouble,” he said.

“We have many youth projects in the area to try and keep them occupied but there is only so much we can do. Our biggest problem is the access to the internet – we cannot stop them if they want to seek something out.”

Meanwhile, Habibul Ahad, who runs the Bangladeshi Association and Community project in Rochdale, and who knew Uddin, Syeedy and Kadir, said Muslim youths should not be demonised for being religious.

“Yes, they follow Islam differently to the way that we did,” he said. “But that isn’t necessarily always a bad thing. Sometimes it makes them better people and gives them purpose.

Professor i statsvitenskap og ekspert i islam og den arabiske verden på det prestisjefylte franske universitetet Sciences Po, Gilles Kepel, er for øvrig også bekymret for situasjonen. I avisen Die Welt advarer han om at tredje generasjons unge muslimer, og da særlig unge menn, i stadig større grad blir radikalisert, hvilket i sin tur kan ende i borgerkrig.

Kepel føyer seg således inn i rekken av fremstående analytikere og akademikere som advarer om utviklingen.

Han mener at den pågående bølgen av islamske terrorangrep i Europa ikke er en krig mellom vestlig sivilisasjon og islam, men en krig innad i selve islam. Resultatet er en hel generasjon av tilhengere av de bokstavtro islamretningene wahabisme og salafisme, som ikke bare ønsker å overta Europa som sådan, men også å eliminere den opposisjonen mer moderate islamtolkninger representerer. Kepel mener det er høyst sannsynlig at det økende antallet muslimer som utgjør det han kaller «Jihad-generasjonen» vil fortsette å begå terrorhandlinger i europeiske byer. Disses kortsiktige mål er, forklarer Kepel, ikke å provosere frem politiske endringer, men å skape hat mellom den øvrige befolkningen og muslimer, hvilket han tror at til sist vil radikalisere nok muslimer til at det kan utløse en fullskala borgerkrig.

Jihad-generasjonens langsiktige mål er å ødelegge Europa gjennom borgerkrig, for deretter å bygge et islamsk samfunn fra asken, sier Kepel til Die Welt (gjengitt på engelsk hos Breitbart.com). Strategien ligner utbredelsen av Den islamske stats kalifat i Syria, Irak og Libya, hvor terrororganisasjonen viste seg kapable til å benytte borgerkrigens kaos til å bygge opp sine styrker, øke sin makt og raskt skaffe seg herredømme over territorer.

Kepel understreker at mens bare et fåtall muslimer tar aktivt del i terrorisme eller terrorgrupper, betyr utbredelsen av salafisme – for øvrig samme type islamretning som norske Islam Net bekjenner seg til – blant unge muslimer, i kombinasjon med en rettighetstankegang og manglende jobbutsikter, at tredje generasjons muslimer har langt større sannsynlighet for å la seg verve av radikale grupper.

– Salafisme som ideologi er farlig fordi den prediker at vestlige er vantro og oppmuntrer til vold, sier Kepel.

Holdningene til det omgivende samfunn

For det er ikke bare innad at den økende religiøsiteten og intoleransen blant muslimer skaper spenninger. I april 2016 viste en omfattende undersøkelse av britiske muslimers holdninger et stort gap mellom den muslimske minoriteten og det omgivende samfunn. Tidligere leder for Likeverds- og menneskerettskommisjonen, Trevor Philips, presenterte undersøkelsen, som han kalte bekymringsfull.

Undersøkelsen ble utført av meningsmålingsinstituttet ICM på oppdrag for den britiske TV-stasjonen Channel 4. Mer enn halvparten av respondentene mener at homofil sex bør forbys og nesten en fjerdedel ønsker at sharia-lover skal erstatte britisk lov i deler av landet. En tredjedel mener det er akseptabelt at muslimske menn har flere koner og 39 prosent mener at koner alltid må adlyde ektemannen, mens halvparten mener det er uakseptabelt at en homofil person er lærer for barna deres. En av seks ønsker å leve mer segregerte fra det britiske storsamfunnet.

Fire prosent, tilsvarende 100.000 britiske muslimer, svarte at de hadde sympati for selvmordsbombere som «sloss mot urettferdighet.» På spørsmål om de ville rapportere det til politiet hvis de kjente noen som involverte seg til terrorstøtte i Syria, svarte bare en av tre bekreftende.

Philips uttalte at integreringen av muslimer sannsynligvis vil være «den vanskeligste oppgaven landet noen gang har stått overfor». – Jeg trodde Europas muslimer gradvis ville smelte inn i landskapet. Jeg burde ha visst bedre, sier han og legger til: «Storbritannia er desperate etter å få oss til å se på muslimer som vinneren av bakekonkurransen Bake Off, Nadiya Hussain, eller den friskfyraktige atleten Mo Farah. Takket være den mest detaljerte og omfattende undersøkelsen av britiske muslimers holdninger som noensinne er gjennomført, vet vi at det ganske enkelt ikke er tilfelle».

80 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte at de føler seg britiske og er glade for å bo i Storbritannia, men la til at de er mest tilbøyelige til å holde seg innenfor deres egne miljøer, særlig når det gjelder relasjoner. Mer enn halvparten omgås ikke-muslimer daglig, som regel på arbeid eller under utdannelse, men en av fem er aldri på besøk i ikke-muslimske hushold.

Den muslimske minoriteten utgjør i dag tre millioner mennesker, hvorav halvparten er født utenlands, og er forventet til å minst fordoble seg til seks millioner innen 2050. I perioden 2001 til 2011 økte den muslimske befolkningen fra 1,5 millioner til 2,7 millioner. Dette er nesten en dobling fra 2,7 prosent av den totale befolkningen til 4,8 prosent. Over en halv million av denne økningen befinner seg i aldersgruppen 25 år og yngre.

Philips advarte om at noen britiske muslimer utgjør en nasjon i nasjonen, med sin egen geografi, sine egne verdier og egne separate fremtidsutsikter. Han påpekte at mange ikke-muslimer har vært bekymret for de økende forskjellene i lengre tid, men at de har vært for redde til å debattere problemstillingen av frykt for å bli stemplet som islamofober. Ifølge Philips – som sto bak en rapport om nettopp islamofobi da han var leder av Equalities and Human Rights Commission – har det offisielle Storbritannia unnveket spørsmålene i altfor mange år. Han rettet samtidig skarp kritikk mot politikere som har forsøkt å forsikre samfunnet om at «bare en liten minoritet» av muslimene har farlige synspunkter.

Han påpekte videre at muslimer som har et separatistisk syn på livet i Storbritannia har størst sannsynlighet for å støtte terrorisme, og at det hersker en dypt rotfestet sexisme i de muslimske miljøene, som manifesterer seg i «alarmerende» holdninger til kvinner.

«Forakten for hvite jenter» noen muslimske menn har, ble ifølge Philips illustrert av hovedsakelig britisk-pakistanske menns systematiske seksuelle misbruk av mindreårige i Rotherham, Oxford, Rochdale og andre byer.

Som flere andre understreket Philips at det ikke er britiske muslimer som har forhindret en faktuell og ærlig debatt. Han pekte istedet på den britiske eliten, som hele tiden har nektet å erkjenne noen problemer med islam. Istedet blir all uønsket atferd forklart med fattigdom og fremmedgjøring. Det er britisk elite ikke alene om; generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, er et eklatant eksempel på denne tilnærmingen, som har en rekke åpenbare forklaringsproblemer.

De unges økende religiøsitet og intoleranse ble påvist allerede i 2007

Undersøkelsen har dessverre ikke alderskategorisert respondentene. Det gjorde den til da mest omfattende undersøkelsen på de britiske øyene Living apart together i 2007. Resultatet viste at europeiske frihetsverdier allerede da var betydelig mindre utbredt blant de unge muslimer enn foreldregenerasjonen:

  • 28 prosent foretrekker sharialov fremfor britisk lov. I alderen 16-24 år er andelen 37 prosent, mens i gruppen 55 år og eldre er andelen 17 prosent.
  • 36 prosent av de unge mener at frafall fra islam skal straffes med døden. Halvparten (19 prosent) av de eldre har samme mening.
  • 42 prosent av de unge motsetter seg ideen om at sharia skal kunne tolkes og slik reflektere menneskerettigheter, kvinners likestilling og toleranse for konvertering fra islam. 32 prosent i den eldre garden deler dette synet.
  • 61 prosent mener homofili skal forbys ved lov. Blant de unge er andelen 71 prosent, mens blant de eldre er andelen 50 prosent.
  • 51 prosent mener muslimske kvinner ikke kan gifte seg med ikke-muslimer. Blant de unge er andelen 56 prosent, blant de eldre 42 prosent.
  • 43 prosent mener muslimske kvinner ikke kan gifte seg uten tillatelse fra sin mannlige verge (far eller annen mannlig slektning). Over halvparten (57 prosent) av de unge er enige, mens blant de eldre mener 33 prosent det samme.
  • 46 prosent støtter at en mann kan ekte fire hustruer. Blant de unge er støtten på 52 prosent, mens blant de på 55 år og eldre synker støtten helt ned til 18 prosent.

Den religiøse intoleransen viser seg på et tidlig tidspunkt

I kjølvannet av den massive asylinnvandringen fra Midtøsten og Afrika har det kommet en jevn strøm av meldinger om muslimske asylsøkere som trakasserer, forfølger og begår overgrep på andre asylsøkere som ikke følger deres versjon av islam. En ny rapport offentliggjort av World Watch Monitor (WWM) dokumenterer hele 512 overgrep på kristne asylsøkere og ti på yezidier i løpet av bare fem måneder på tyske asylmottak. Det er rapportert om lignende tilfeller i Norge, Sverige og Danmark. Historiene er tilnærmet likelydende og handler om diskriminering, verbal sjikane, dødstrusler og vold:

Organisasjonene startet undersøkelsene på grunnlag av rykter om overgrep som kom tidligere på året.

Dagen meldte i juli om at halvparten av alle konvertitter i danske asylsentre var blitt utsatt for hets. Tidligere har denne gruppen fremmet krav om egne asylmottak.

I Småland i Sverige måtte en gruppe kristne asylsøkere fra Syria tiligere i år flytte ut av et mottak fordi de ble truet på livet av radikale muslimer. For et år siden meldte NRK om tre iranere i Bergen som var blitt utsatt for angrep og trakassering på asylmottaket etter at de hadde latt seg døpe.

Men det går seg nok til, skal du se.