Aktuelt

Gilles Kepel om «Jihad-generasjonen»

Professor i statsvitenskap og ekspert i islam og den arabiske verden på det prestisjefylte franske universitetet Sciences Po, Gilles Kepel, er bekymret for situasjonen i Europa og advarer om at "jihad-generasjonens" virksomhet risikerer å utløse borgerkrig.

Professor i statsvitenskap og ekspert i islam og den arabiske verden på det prestisjefylte franske universitetet Sciences Po, Gilles Kepel, er bekymret for situasjonen i Europa. I avisen Die Welt advarer han om at tredje generasjons unge muslimer, og da særlig unge menn, i stadig større grad blir radikalisert, hvilket i sin tur kan ende i borgerkrig.

Kepel føyer seg således inn i rekken av fremstående analytikere og akademikere som advarer om utviklingen.

Han mener at den pågående bølgen av islamske terrorangrep i Europa ikke er en krig mellom vestlig sivilisasjon og islam, men en krig innad i selve islam.

Resultatet er en hel generasjon av tilhengere av de bokstavtro islamretningene wahabisme og salafisme, som ikke bare ønsker å overta Europa som sådan, men også å eliminere den opposisjonen mer moderate islamtolkninger representerer. Kepel mener det er høyst sannsynlig at det økende antallet muslimer som utgjør det han kaller «Jihad-generasjonen» vil fortsette å begå terrorhandlinger i europeiske byer.

Disses kortsiktige mål er, forklarer Kepel, ikke å provosere frem politiske endringer, men å skape hat mellom den øvrige befolkningen og muslimer, hvilket han tror at til sist vil radikalisere nok muslimer til at det kan utløse en fullskala borgerkrig.

Jihad-generasjonens langsiktige mål er å ødelegge Europa gjennom borgerkrig, for deretter å bygge et islamsk samfunn fra asken, sier Kepel til Die Welt (gjengitt på engelsk hos Breitbart.com). Strategien ligner utbredelsen av Den islamske stats kalifat i Syria, Irak og Libya, hvor terrororganisasjonen viste seg kapable til å benytte borgerkrigens kaos til å bygge opp sine styrker, økte sin makt og raskt skaffe seg herredømme over territorer.

Kepel understreker at mens bare et fåtall muslimer tar aktivt del i terrorisme eller terrorgrupper, betyr utbredelsen av salafisme – for øvrig samme type islamretning som norske Islam Net bekjenner seg til – blant unge muslimer, i kombinasjon med en rettighetstankegang og manglende jobbutsikter, at tredje generasjons muslimer har langt større sannsynlighet for å la seg verve av radikale grupper.

– Salafisme som ideologi er farlig fordi den prediker at vestlige er vantro og oppmuntrer til vold, sier Kepel.

Konsekvensen av en ukontrollert vekst i salafisme blant unge mennesker kan ikke bare føre til borgerkrig, men også en ende på islam i Europa, mener Kepel, som påpeker at et annet sannsynlig resultat av den nåværende utviklingen er fremvekst av ekstreme, nasjonalistiske ideologier blant europeerne.

Den anerkjente professoren mener også at islamske intellektuelle ikke gjør nok for å bekjempe den salafistiske ideologien. I følge ham har imamer som bekjenner seg til hovedstrømsislam en plikt til å avvise salafistiske læresetninger, men mens noen gjør det, forholder den store majoriteten seg tause.