Aktuelt

Tok til seg enslig asylsøker på antatt 12 år

I Storbritannia foregår det en debatt om alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere ved tannsjekk. Flere mener slik alderstesting er nedverdigende. En fostermor for det som skulle være en gutt på rundt 12 år, mener hennes erfaringer tilsier at alderstesting må på plass.

Nyankomne i Hellas, på vei nordover.

Flertallet av dem som tar seg til Europa er unge menn, flere hevder at de er EMA. Her nyankomne til Hellas, på vei nordover.

En britisk fostermor, Rosie, tok til seg en enslig mindreårig asylsøker (EMA) fra Afghanistan. Ifølge sosialarbeideren var gutten rundt 12 år. Det ble understreket at han var et foreldreløst barn.

Da gutten, Jamal, kom til familien, ble de i tvil om hans alder. Familien tilrettela for den muslimske gutten, blant annet ved å servere halalkjøtt, og påpeker at han var «ydmyk og høflig». Under en badetur oppdaget de at han var mistenkelig behåret til bare å være 12 år, og ved et besøk på skytebanen kom det frem at han var en meget god skytter, melder bt.dk.

Alderstesting av gutten, ved sjekk av tennene, slo fast at Jamal måtte være rundt 21 år.

Rosie hevder videre at det skal ha blitt funnet bilder med overgrep av barn og Talibanmateriale på Jamals telefon.

Jamal har fått avslag på sin asylsøknad etter at han ble anholdt mistenkt for overfall, men dette avslaget er anket.

Alderstesting ved tannsjekk er et betent tema for tiden i Storbritannia. Rosie ser ingenting galt i slik testing. »Jeg kan ikke se hva som er galt med sjekk av tannsettet. Noen sier at det er inngripende og nedverdigende, men å ha en mann i sitt hjem som later som om han er et barn er langt mere inngripende.«

Samme debatt om alderstesting har vi hatt i Norge. Da het det blant annet at tannsjekk er et altfor usikkert verktøy for å fastslå alder. Men heller å ta til ordet for å forbedre tannsjekk-metoden, så ble det vist til «menneskerettighetsbrudd». Det er ikke til å undres over at ting tar tid.