Islam

Frankrike: Nesten 30 prosent mener islamsk lov er viktigere enn fransk lov

Ny fransk undersøkelse viser at 29 prosent av muslimer i Frankrike mener sharia «er viktigere» enn den franske republikkens lovverk. En av fem muslimske menn og mer enn hver fjerde muslimske kvinne støtter ansiktstildekning av kvinner. 60 prosent vil at hijab skal tillates i skolen og på universitet. Hvem tør å spå hvor Frankrike er om knappe fem år?

Undersøkelsen er referert av Reuters. Den ble utført i april og mai på telefon. I overkant av 1 000 personer over 15 år deltok i undersøkelsen. Hovedspørsmålet er formulert slik: «Den islamske loven (sharia) er viktigere enn republikkens lov.»

Just under 30 percent of France’s 3 to 4 million Muslims reject the country’s secular laws, according to an Ifop poll published by the French weekly Journal du Dimanche.

When asked if they considered the Islamic legal and moral code of sharia to be more important than the French Republic’s laws, 29 percent of respondents answered «yes.»

The poll found that 20 percent of male Muslim respondents and 28 percent of female Muslim respondents were in favor of the face veil, the niqab, and of the burqa which covers both face and body.

Another 60 percent said they were in favor of letting girls and women wear a head scarf at schools and universities which is forbidden at France’s secular public institutions.

Det hersker usikkerhet om hvor stor andel av befolkningen som er muslimer. Anslagene i dette årtusenet har ligget mellom fem og åtte millioner. Hvis vi tar utgangspunkt i det laveste anslaget, betyr dette at over halvannen million personer i Frankrike setter sharia foran sekulært lovverk.

Radikal generasjon på fremmarsj

I fjor sommer ble det lagt en alarm a en rapport på den franske regjeringens bord med tittelen «Radikal generasjon». Rapporten ble bestilt av statsminister Valls som respons på Charlie Hebdo-massakren. Motivet var å få bedre innsikt i verditilstanden blant de unge. Rapporten forteller om en økende andel unge som snur ryggen til Frankrikes samfunnsmodell og verdier. Unge karakteriseres som «frustrert ungdom klar til opprør», og det pekes både på unge med muslimsk opphav og konvertitter. Disse unge har ikke et «anker» i samfunnet. De har ikke «forståelse for republikken», som for dem består av «utvannet liberalisme» og «svake verdier». Derfor har de en «veldig svak følelse av å tilhøre et nasjonalt fellesskap». «Den anti-demokratiske offensiven» blant de unge gir seg uttrykk i «islamistisk radikalisme», som er en «oppadgående bevegelse i samfunnet vårt». Den er å finne «i alle kretser», den er et «massefenomen». I den «første bølgen» av jihadisme så man først og fremst «sårbare individ som var lette å rekruttere». Nå er man inne i en ny bølge, der mer «stabile» personer rekrutteres, personer som ikke har en «profil» som åpenbart avslører dem som radikalisert. De er altså vanskelige å identifisere for omgivelsene.

Rapporten slår fast at «det er sannsynlig at dette fenomenet vil vokse». Det advares videre om at en «radikal utkant kan påvirke en hel generasjon». Derfor forventet rapportørene «et ras av jihadister» blant de unge, dette fordi «jihads teoretiske dimensjon er den mest komplette avvisningen av demokratiet».

niqab_svart

Med økende slørbruk, følger verdiformørkelsen.

Slørbruk

Økende bruk av slør «er alltid den første kampanjen for radikalisme», og den skjer ved både «religiøse krav og mer eller mindre vennlig press», hette det i rapporten fra i fjor. At så mange som 60 prosent nå ønsker hijab etc inn i skolene og på universitet, er således et alvorlig varsku i republikken som har levd med unntakstilstand siden terroren i Paris 13. november i fjor.

Denne rapporten og den nye meningsmålingen kan det være nyttig å se i sammenheng. Meningsmålingen skiller dessverre ikke på aldersgrupper.