Aktuelt

1.500 mindreårige barnebruder

I underkant av 1.500 mindreårige som kom til Tyskland i fjor, var allerede gift. Nesten én av fire skal være under 14 år.

Ifølge tall fra Tysklands migrasjonskontor kom 1.475 mindreårige flyktninger og migranter til landet i 2015 som allerede var gift. De fleste var jenter, til sammen 1.152. Flertallet av gifte mindreårige kom fra Syria (664), Afghanistan (157), Irak (100), Bulgaria (65), Polen (41), Romania (33) og Hellas (32). Hele én av fire skal være under 14 år.
Kun 26 av barna har permanent oppholdstillatelse, mens omlag 516 har midlertidig oppholdstillatelse, sier rapporten. Det heter videre at problemet med gifte mindreårige migranter i Tyskland ikke er ny. For eksempel forteller en regjeringsrapport fra 2012 at mer enn halvparten av alle muslimske ekteskap i Tyskland involverer en brud under 18 år.

Det påpekes at problemet også er avdekket i andre land, hvor det blant annet vises til Norge, Danmark og Sverige.

Til sammen kom det over 1 million asylsøkere og flyktninger til Tyskland i fjor.

RT.com: Germany refugee children married