Meninger

Når EU og amerikanske IT-giganter får styre ytringsfriheten

I en pressemelding 31. mai redegjorde EU-kommisjonen for avtalen om fjerning av “ulovlig hatefull tale på internett”. Bekjempelse av hatefull tale som direkte oppfordrer til vold er det vel få som har noen problemer med, men det er allerede kriminalisert i de fleste europeiske land. Problemet her er at EUs regelverk for hva som er “hatefull tale” er notorisk vagt og kan tolkes i alle mulige retninger.

I en pressemelding 31. mai redegjorde EU-kommisjonen for avtalen om fjerning av “ulovlig hatefull tale på internett”. Kommisjonen og IT-virksomhetene Facebook, Twitter, Google (YouTube) og Microsoft har blitt enige om en atferdskodeks og retningslinjer for hvordan de sammen skal bekjempe hatefull tale i Europa. IT-gigantene lover å gjennomgå “gyldige anmeldelser” og fjerne slikt innhold innen 24 timer.

Bekjempelse av hatefull tale som direkte oppfordrer til vold er det vel få som har noen problemer med, men det er allerede kriminalisert i de fleste europeiske land. Problemet her er at EUs regelverk for hva som er “hatefull tale” er notorisk vagt og kan tolkes i alle mulige retninger. Særlig én, later det til, for skulle du sett: man har selvfølgelig også funnet at utbredelsen av “ulovlig hatefull tale” på nett gjør livet særlig vanskelig for våre frihetsorienterte, tolerante og antidiskriminerende (selvutnevnte) talspersoner:

Kommissionen og IT-virksomhederne erkender imidlertid, at udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet ikke kun har negative virkninger for de grupper eller enkeltpersoner, som er genstand for den, men også for dem, der gør sig til talspersoner for frihed, tolerance og ikkediskrimination i vores åbne samfund, ligesom den virker begrænsende på udfoldelsen af demokratiske ytringer på onlineplatforme.

Facebook har muligens fått en slik «gyldig anmeldelse» allerede, og i så fall kan vi trygt gå ut fra at det ikke blir utpreget høyt under taket i utfoldelsen av EU-kommisjonen og IT-virksomhetenes versjon av demokratisk frihet og toleranse.

Cemal Knudsen Yucel fra Ex-muslims of Norway tillot seg nemlig å legge ut to innlegg på Ex-muslims FB-profil og fikk kort etter denne beskjeden fra Facebook-administrasjonen:

FormegetforFB?

Begrunnelsen og forsvaret for å fjerne dette i toleransens, frihetens og antidiskrimineringens navn hadde vært interessant å se, men det får vi neppe, for Facebooks administrasjon er ikke spesielt åpen eller gjennomsiktig. I stedet står vi dessverre overfor anonyme team og ansvarshavende. Det har følgelig vist seg ualminnelig vanskelig, for ikke å si umulig, både for brukere og media å få svar på spørsmål fra offentlige talspersoner for FB når det gjelder klager, hvem som behandler dem og hva som var årsaken til fjerning av innhold/utkastelse av brukere etc.

Cemal– Lurer på om man ikke får lov til å si at religion forgifter alt eller si som Ali A. Rizvi sier at «en del reaksjoner også er en del av problemet når det gjelder Islam etter terroren i Orlando». Hva er det egentlig som skjer med ytringsfriheten her i vesten? Lurer nå på hva folk i muslimske og andre diktatur land tenker om vestens ytringsfrihet som de har ønsket, sett opp til i alle tider. Da tenker jeg går vesten tilbake i tid og lar ytringsfriheten blir kneblet av de religiøse. For meg er fjerningen av dette enkle inlegget er stor skam for vesten rett og slett, sier Cemal Knudsen Yucel til Rights.no.

Det er for øvrig et kjent fenomen at diverse grupper hyppig organiserer kampanjer for å få fjernet enkeltpersoner og grupper de ikke liker fra FB som ledd i deres politiske kamp. Den nye avtalen EU-kommisjonen har fått i stand er som skapt for slikt misbruk.

Og om du lurer på om det foreligger en viss dobbeltstandard, så fikk dette eklatante eksempelet på en ikke-hatefull ytring ligge ute både lenge og vel, til tross for klager:

Ikkehat

Her snakker vi demokratisk frihet, toleranse og antihat i full (E)Utfoldelse. Mer antidiskriminerende enn å fjerne ex-muslimers berettigede kritikk av religion, samtidig som man beholder palestinaaktivisters påkallelse av folkemorderen Hitler kan det jo knapt bli.

Vi lever sannelig i interessante tider. Måtte alle få en demokratisk, frihetsorientert, tolerant og antihatende ytringsaften.