Aktuelt

Innvandring bekymrer mest

"Innvandring" har de siste årene blitt det området som stadig flere mener er den største utfordringen for Norge. Innvandring toppet TNS Gallups Klimabarometer både i år og i fjor, men andelen som ser innvandring som en utfordring har økt betraktelig. Klima taper derimot terreng.

I TNS Gallups Klimabarometer for 2015 var nettopp «innvandring» det som folket mente var den viktigste utfordringen Norge står overfor. I 2014 hadde innvandring andreplassen, i 2013 tredjeplassen, i 2011 fjerdeplassen, mens den i 2010 ikke var på lista over de syv viktigste sakene som folket mener utgjør en utfordring for Norge. At den i 2015 hadde krøpet opp på førsteplassen mente jeg da ga noen signaler som våre folkevalgte burde ta innover seg.

I år forsterkes trenden. Mens det i 2015 het at «klimaendringer» står som nummer to blant de viktigste utfordringene Norges står overfor, heter det for 2016 at «klimasaken svekker sin aktualitet til fordel for innvandring og integrering, og ansees å være en av våre fire største utfordringer.» For nå mener hele 64 prosent at innvandring er den største utfordringen, mens klima, på 25 prosent, må seg seg slått av både arbeidsledighet (41 prosent) og helse (26 prosent).

Interessant er det også at i klimabarometeret for 2015 mente 38 prosent at innvandring var den største utfordringen, mens den i år har steget til hele 64 prosent. 34 prosent mente i fjor at klima var den største utfordringen, nå er den altså nede på 25 prosent.

Utvilsomt begynner det å gå opp for noen og enhver at klimapolitikken er det området som har vært mest hysteridrevet, mens innvandringspolitikken i tiår etter tiår har lidd under føleri, fornektelse og tildekking av det som ikke fungerer.

TNS Gallups Klimabarometer viser at det er Fremskrittspartiets velgere som er mest bekymret for innvandringen, hele 81 prosent setter dette temaet på førsteplass. Deretter følger Høyre med 72 prosent og Kristelig folkeparti med 69 prosent. Det tilsier igjen at KrFs velgere er mer bekymret for innvandringen enn Senterpartiets velgere, sistnevnte er på 62 prosent.

Dette tilsier igjen at det bare er SV og Miljøpartiet de Grønne sine velgere som har klima som største utfordring. For alle andre partiers velgere er klima blitt nedprioritert.

Faksimile fra TNS Gallup 2016

Faksimile fra TNS Gallup 2016

TNS Gallups Klimabarometer 2016