Islam

Antirasister i arbeid!

Lederen for en ny antirasistisk organisasjon, Mina Adampour, gir uforbeholden ros til den ekstreme salafistorganisasjonen Islam Net for "godt forebyggende arbeid for å forhindre at unge norske muslimer faller for IS` propaganda". Nei, hvem trenger vel IS` propaganda når man har Islam Nets? Adampours organisasjon har enda ikke fått noe navn, men er opprettet i regi av Antirasistisk senter og har sistnevntes leder Rune Berglund Steen og Thomas Hylland Eriksen i styret.

Gårsdagens NRK Dagsnytt 18 tok opp Vårt Lands opplysning om at den ekstreme organisasjonen Islam Net delte ut gavekort til folk som ville konvertere til islam under den såkalte Peace Conference Scandinavia i palmehelgen 2016.

Og du vet allerede hvor det bærer når innslaget starter med å presentere salafistorganisasjonen som «det konservative nettverket».

Men som vanlig er det hele tatt ut kontekst og basert på en misforståelse, opplyser den evig utavkonteksttatte og misforståtte leder Fahad Qureshi.

antirasisterDet var nemlig ikke Islam Net som delte ut gavekort; det var sponsoren deres. Som for øvrig er Hijabhus. Og hvis du lurer på hva det er for noe, så ble vi raskt informert av Qureshi:

– Det er en veldig fin butikk som ligger ved Gunerius.

Bare så vi vet det, altså. Nå ble det visst ikke mer enn en konvertitt ut av de 60 gavekortene, men gratisreklame i beste sendetid i statskanalen er jo ikke å forakte det heller.

Inn fra den erkereaksjonære venstresiden kommer så antirasisten Mina Adampour, tidligere leder for organisasjonen Ungdom Mot Rasisme, nå lege og leder for en nyopprettet medlemsorganisasjon mot rasisme, med uforbeholden ros til salafistene i Islam Net.

Den nye organisasjonen har foreløpig ikke fått noe navn, men er opprettet i regi av Antirasistisk senter (ARS) og skal i følge Dagbladet ha leder i ARS Rune Berglund Steen og professor i antropologi Thomas Hylland Eriksen i styret.

– Først og fremst skal det sies at Islam Net gjør veldig mye godt forebyggende arbeid for å forhindre at unge norske muslimer faller for IS` propaganda. Det skal de ha all honnør for. De gjør det også i samarbeid med politiet, fastslår Adampour.

Nei, hvem trenger vel IS` propaganda når man har Islam Nets?

Dette er hva den antirasistiske lederen faktisk gir honnør hos NRK:

Den sjarmerende organisasjonen praktiserer kjønnssegregering og mener at miniskjørt er en indirekte invitasjon til voldtekt. Det er litt av et kvinnesyn! For ikke å snakke om syn på menn, som åpenbart ansees for ute av stand til å styre sine lyster. I tillegg har man et noe ullent forhold til å snakke sant, da man i fullt alvor hevder at islamsk tildekning av kvinner forebygger og forhindrer seksuell trakassering.

Dette er stikk i strid med fakta på bakken, for problemet er ikke miniskjørt, men nettopp den tankegangen Islam Net aktivt sprer.

I 2009 møttes aktivister fra 17 arabiske land i Kairo på den første regionale konferansen om det som til da hadde vært et tabubelagt tema. Konferansen konkluderte med at arabiske menns seksuelle trakassering i regionen er svært utbredt og får pågå uhindret fordi det ikke er straffbart etter loven, kvinner lar være å rapportere det og fordi myndighetene ignorerer det. Den seksuelle trakasseringen inkluderer beføling og verbale krenkelser, og er en daglig opplevelse for kvinnene i den arabiske regionen. Det gjør at deres bevegelsesfrihet etterhvert blir innskrenket. Og i motsetning til hva Islam Net hevder blir også kvinner som i utgangspunktet er fullt tildekket utsatt for seksuell trakassering fra fremmede menn på åpen gate.

Islam Net er for alle formål radikale og således en stor del av problemet. I virkeligheten utgjør organisasjoner som Islam Net de voldelige islamistenes sympatiserende omland. Den eneste forskjellen på Islam Net og terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) er synet på bruk av vold når det gjelder å opprette drømmesamfunnet – som uvegerlig vil ende i blod og vold.

Islam Net tar nemlig til orde for en samfunnsform hvor det er greit, og attpåtil ønskelig, å ta livet av homofile og å steine – som i realiteten er å torturere mennesker til døde – folk for ting som hører hjemme i privatlivets fred.

Så sent som under den såkalte Peace Conference Scandinavia i 2013, ropte Qureshi det ut til rundt 1500 tilhørere på det kjønnssegregerte arrangementet:

Hvor mange av dere er enige i at straffen som er beskrevet i Koranen og sunna – hvorvidt det er død, hvorvidt det er steining for utroskap, uansett hva det er, så lenge det er fra Allah og hans profet – er den best mulige straffen for menneskeheten – og at det er den vi burde praktisere i verden? Hvor mange er enige i det?

Store deler av Islam Nets trofaste publikum rakte hånden opp. Hvis ikke dette er radikalt og ekstremt i NRK og Adampours optikk, hva er det da?

Er det i det hele tatt noen som oppfatter det som moderat å ta til orde for statlig og sosialt sanksjonerte drap for seksuell legning og utroskap i dagens Europa?

Til og med islamforsker Lars Gule – som i landets kommentarfelt stort sett beskyldes for å være “islamofil” og en “islamapologet” – mener at Islam Net er en “udemokratisk, kvinnefiendtlig organisasjon med ekstreme målsettinger og verdier“. Men de er vel å anse som gode antirasister, da?

Grupper som Islam Nets avstandstagen fra vold og terrorisme er dessuten så betinget av forbehold at det i realiteten ikke er noen avstandstagen. Fahad Qureshi mener f.eks. oppriktig at en muslim ikke kan være mot dødsstraff, for da setter de seg opp mot Allah og hans profet og er dermed vantro. Organisasjonen han leder går inn for alle aspekter av sharia med dens tilliggende herligheter, men når det blir berettiget kritikk å få, da heter det uskyldsblått:

Islam Net tar fullstendig avstand – uten forbehold – fra ethvert misbruk av hudood-straffene, uavhengig av om det gjelder steining, avkapping av hender, drap, eller hva enn det skulle være.

Men hva er «misbruk» i dette tilfellet? Hudood-straffene inkluderer nettopp steining, amputasjon, pisking og dødstraff. Når disse straffene blir implementert i Qureshi & Co`s drømmesamfunn, så finnes det ikke noe misbruk. Bare bruk.

steiningDenne måten å omgås sannheten på gjenfinnes i alle sharia-tilhengeres utsagn når de må kommentere vold og drap de i utgangspunktet sympatiserer med. Man sier f.eks. først at den myrdede Charlie Hebdo-redaksjonen har «skadet islam og muslimer». Deretter at deres personlige mening ikke er relevant, for så å fortsette med det beroligende «vi muslimer kan generelt si at vi tar avstand fra at uskyldige blir drept». Som med Qureshis anvendelse av ordet «misbruk», er det bruken av «uskyldige» som er cluet her. Man har nemlig nettopp forklart at Charlie Hebdo-folket ikke var uskyldige, så man tar selvfølgelig ikke avstand fra drapene – hverken personlig eller religiøst – man mener det var berettiget: iht sharia er det dødstraff for blasfemi og å gjøre narr av den islamske profeten Muhammed.

At blant andre Romerike politidistrikt samarbeider med en organisasjon som Islam Net er ikke betryggende, snarere tvert i mot. At antirasister roser dem er vel så forbausende, de påberoper seg jo å jobbe for toleranse og likeverd, men gir altså uforbeholden honnør til en mann og en organisasjon som arbeider for et samfunn hvor alt og alle annerledestenkende – muslimer som ikke er salafister inklusive – vil bli grovt undertrykket. De som er så heldige å ikke bli avlivet på de mest barbariske vis underveis da, selvsagt.

– Jeg har vært involvert i antirasistisk arbeid i hele mitt liv, og jeg mener nå det er behov for en tverrpolitisk medlemsbasert organisasjon, sa antirasistisk styremedlem Thomas Hylland Eriksen til Dagbladet i mars.

Ja, mer tverrpolitisk enn å rose IS`ekstreme og radikale meningsfeller for deres angivelige arbeid mot ekstremisme og radikalisering kan det jo knapt bli.