Innvandring

Skal redde asylsystemet med bøter

EU-land som avviser å ta imot asylsøkere i forbindelse med folkevandringskrisen, kan bli bøtelagt. EU-kommisjonens forslag skal være på 250.000 euro (i overkant av 2,3 millioner kroner) for hver person, melder The Financial Times. Denne økonomiske sanksjonen skal være ett av de mest omstridte forslagene fra kommisjonen i endringen av Dublinforordningen. Vedtaket skal…

EU-land som avviser å ta imot asylsøkere i forbindelse med folkevandringskrisen, kan bli bøtelagt. EU-kommisjonens forslag skal være på 250.000 euro (i overkant av 2,3 millioner kroner) for hver person, melder The Financial Times.

Denne økonomiske sanksjonen skal være ett av de mest omstridte forslagene fra kommisjonen i endringen av Dublinforordningen. Vedtaket skal offentliggjøres i dag.

På denne måten skal EU prøve å redde et asylsystem som har brutt sammen. I fjor ble det registrert rundt 1,3 millioner asylsøkere til Europa, mørketallene kjenner ingen. Denne strømmen av migranter har skapt stor tvil om den visumfrie adgangen til 26 Schengenland.

Asyltilkomstene har gått kraftig ned i en rekke Europeiske land, i uke 16 kom det for eksempel 69 asylsøker til Norge mot 58 uken før. Det var for øvrig på denne tiden i fjor at antall asylsøkere begynte å øke. Da kan vi jo også minne om at Støres tale på Arbeiderpartiets Landsmøte var i uke 16 i fjor. Videre har det vært en klar nedgang i antall asylsøkere fra Tyrkia til Hellas etter avtalen med Tyrkia (20. mars).  Fra over 3.300 per dag så sent som 9. mars til drøyt 100 per dag de siste dagene i april. Det ser imidlertid ut til å ha vært en økning i antall ankomster til Italia den siste måneden og det er mange potensielle migranter i Libya og Tyrkia.

EUs avtale med Tyrkia tilsier, utover kravet om visumfri adgang for tyrkere til Europa og økonomisk bistand til Tyrkia, at EU-landene skal ta imot minst 72.000 syrere som i dag er i Tyrkia.

Det heter at beløpets størrelse på bøtene kan endre seg, men ideen er at hvis beløpet er høyt nok vil det fremstå som en sanksjon overfor land som ikke vil ta imot flere asylsøkere.

Så kan en jo spørre seg om EU har glemt alt som heter selvråderett. Dagens EU er et tapsprosjekt, så det beste rådet må være å starte fremforhandlingen av nye handelsavtaler så raskt som mulig. For det tar også sin tid. Men vi er jo gode til å være bakpå.

Nå vil EU bøtelegge land i Europa som ikke vil ta imot flere asylsøkere. Boten vil være på over 2 millioner kroner per avvist asylsøker.

Nå vil EU bøtelegge land i Europa som ikke vil ta imot flere asylsøkere. Boten vil være på over 2 millioner kroner per avvist asylsøker.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) falt nettoinnvandringen (inn- og utvandringen) til Norge med 8.400 personer fra 2014 til 2015, og vi havnet totalt på 29.800. Dette er det laveste nivået siden 2006, og det til tross for  at det kom over 31.000 asylsøkere i 2015. I 2012 var for eksempel nettoinnvandringen til Norge på 47.300.

Nedgangen skyldes at antall EØS-innvandrere har gått sterkt ned (ikke minst på grunn av nedgangen i petroleumssektoren) og at de aller fleste asylsøkere som kom høsten 2015 ikke er tatt med i SSBs statistikk for nettoinnvandring. For å komme med i SSBs befolkningsstatistikk må en ha fått oppholdstillatelse og være bosatt i Norge i minst 6 måneder (den påvirkes derfor i stor grad av definisjonsmessige forhold), og som kjent kom de fleste i løpet av siste halvår i fjor.

Samtidig, og det altså uten at de fleste asylsøkerne enda ikke er kommet med i statistikken, var det rekord i nettoinnvandringen til Norge fra Asia og Afrika med i alt 18.900 personer i fjor. Over halvparten av nettoinnvandringen til Norge i 2015 var fra ikke-europeiske land.