Innvandring

Plutselig vekk

En kvinne fra Afghanistan med tre mindreårige barn fikk i 2012 opphold i Norge fordi hun var enslig forsørger. Så dukker far opp. Far får ikke opphold, og mor og barna mister i tillegg sitt opphold. Da forsvinner far igjen. Familien går til sak mot Norge. Hva skjer?

Høsten 2012 får Atefa Rezaie og hennes tre mindreårige barn oppholdstillatelse i Norge. Tillatelsen får de hovedsakelig fordi Atefa er enslig forsørger og ikke vet hvor ektemann/far befinner seg. I tillegg har hennes eldste sønn allerede da opphold i Norge, melder Adressa.

Hvor gammel denne sønnen er og hvilket oppholdsgrunnlag han har, sier saken selvsagt ingenting om. Men vi kan jo gjette: som enslig mindreårig asylsøker?

Uansett er saken at Atefa og mannen angivelig skal ha mistet kontakten under flukten i Iran (hvor det selvsagt heller ikke er mulig å oppholde seg, til tross for at der bor rundt 80 millioner der fra før). Men som troll av eske dukker plutselig ektemannen og pappa opp i Norge. Han søkte asyl i 2014, men fikk avslag. I tillegg fikk Atefa beskjed om at hennes og barnas oppholdsgrunnlag ikke lenger var gyldig, hun var jo ikke enslig forsørger.

Men da dette endelige vedtaket kom på høsten ble familiefaren plutselig vekk igjen. «Ifølge familien sporløst borte,» skal vi vite, ikke et eneste spor ett eneste sted.

Så vet man jo råd i et tafatt Norge. Siden Atefa igjen er enslig forsørger idet ektemannen så beleilig forsvinner forlanger hun tilbake denne statusen. «I og med at faren ble borte gikk familien til rettsak mot staten på bakgrunn av at vilkårene for tilbakekall av oppholdstillatelse ikke er oppfylt.»

I begynnelsen av april var saken oppe i Oslo tingrett. Her kommer man til at Utlendingsnemndas (UNE) beslutning er ugyldig. I tillegg må UNE  betale 198 834 kroner i sakskostnader til familien.

I dommen heter det blant annet at Utlendingsnemnda burde ha vurdert hvordan Atefas helsesituasjon vil kunne påvirke hennes omsorgsevne ved en retur til Afghanistan. Retten mener også at vurderingen av barnas beste er mangelfull. I tillegg mener retten at utlendingsnemnda ikke har vurdert konsekvensen av å sende familien tilbake til Taliban-kontrollerte Uruzgan.

Hvis familien får bli er det vel bare et tidsspørsmål før far plutselig dukker opp igjen. Kanskje sikrere denne gangen med ny identitet?

Adressa.no: Afghans barnefamilie fra Trondheim vant mot staten

Er vi alle like for loven?

Er vi alle like for loven?