Avstanden mellom folket og journalistene er påfallende

Til årets Nordiske Mediedager presenterte igjen Frank Aarebrot "journalistenes Storting". Den bevitner nok en gang at journalistene har sine politiske sympatier på venstresiden i norsk politikk, mens folkets Storting ser helt annerledes ut. Her sammenligner vi 2010 og 2016.

Det var vel i 2010 at professor Frank Aarebrot startet med sin undersøkelse om hvordan journalistenes Storting ville sett ut. Dette har han siden presentert på Nordiske Mediedager.

I 2010 ville journalistenes Storting vært blodrødt. I dag ville det blitt litt mer grønt, da Miljøparti De Grønne (MdG) ville fått en betydelig representasjon. Men fellesnevneren for 2010 og i dag er at Fremskrittspartiet (FrP) ikke får inn en eneste representant.

Journalistenes dømmestorting i 2010 ville gitt Arbeiderpartiet (Ap) 72 representanter. Dagens journalister drømmer om et Ap med 65 representanter (syv færre, en nedgang på 11 prosent). Det nest største partiet på journalistenes Storting ville fortsatt vært SV, men også her med en nedgang fra 2010. SV ville fått inn 24 representanter mot hele 39 i 2010 (15 færre, en nedgang på 62,5 prosent). Partiet Rødt ville også bli godt representert. I 2010 ville journalistene ha 9 representanter fra Rødt, i år 12 (tre flere, en økning på 25 prosent).

Også Venstre ville vokse seg godt over ankelhøyde, selv om også de har mistet noe tillit hos journalistene. I 2010 var representasjonen på 22, i dag er den falt til 19 (en nedgang på 16 prosent). Men dette tas igjen av MdG. De ville fått inn 18 mandater i journalistenes Storting.

Senterpartiet er også en «vinner» i journalistenes Storting om vi sammenligner med 2010. Da hadde de en representant inne, i dag hele syv (en økning på 85 prosent). Kristelig Folkeparti (KrF) var ute i 2010, men har karret seg inn med en representant i årets «valg».

Høyre kan glede seg over at de både i 2010 og i 2016 er større enn Venstre. I 2010 hadde Høyre 26 mandater inne (mot Venstres 22) og i år 23 (mot Venstres 19). Men begge årene ville Høyre blitt slått av SV.

Det betyr at avstanden mellom journalister og folket er påfallende, jf. illustrasjon under på journalistenes Storting og folkets Storting hhv. i 2010 og 2016.

Journalistenes Storting i 2010 versus folkets

Journalistenes Storting (til venstre) i 2010 versus folkets

Journalistenes Storting i 2016 versus folkets

Journalistenes Storting (til venstre) i 2016 versus folkets

Undersøkelsen i 2016 omfatter 554 journalister og 197 redaktører.

Journalisten: Journalistene blir rødere