Innvandring

Asylankomster Norge og Europa

De foreløpige lave asylankomstene beror nok både på EU-avtalen med Tyrkia, grensekontroller i Europa og at norsk politikk snakker høyest om innstramninger og mindre om diverse forpliktelser. Spørsmålet er hvor lenge det varer. Det samme gjelder været. Dårlig vær har så langt også bidratt til at migrantene ikke legger ut på sin livsreise, men nå blir været stadig bedre.

Også forrige uke kom det relativt få asylsøkere til Norge, 56 personer. Dette er omtrent det samme som uken før. Til sammenligning kom det over 300 i samme tidsrom (uke 21) i fjor. Antallet asylsøkere til Norge er dermed fortsatt på det laveste nivået siden begynnelsen av 1990-tallet.

De foreløpige lave asylankomstene beror nok både på EU-avtalen med Tyrkia, grensekontroller i Europa og at norsk politikk snakker høyest om innstramninger og mindre om diverse forpliktelser. Spørsmålet er hvor lenge det varer. Det samme gjelder været. Dårlig vær har så langt også bidratt til at migrantene ikke legger ut på sin livsreise, men nå blir været stadig bedre.

Kraftig økning

Migrantruten fra Libya til Italia har da også økt sterkt den siste uken. Antall migranter via denne ruten er over fordoblet fra april til mai, fra 9.000 til 19.000 (per 29. mai). Det tilsier at hele 94 prosent av migrantene som kom til Europa i mai kom fra Libya til Italia. Trafikken fra Tyrkia til Hellas har nesten helt stoppet opp.

Et flertall av migrantene som kommer fra Libya til Italia hadde landbakgrunn fra afrikanske land. Ifølge VG lå Nigeria (15 prosent) på topp, deretter følger Gambia (10 prosent), Somalia (9 prosent), Elfenbenskysten, Guinea og Eritrea (de tre sistnevnte lå alle på 8 prosent). Som vi ser er fellestrekket med disse landene at de er fattige, men ikke i krig. Syrere er ikke på listen over topp ti landbakgrunn. Fortsatt er det flest menn som kommer (74 prosent).

Ulykker

Med økningen av ankomster, øker også antallet ulykker. Over 13.000 migranter skal ha blitt reddet bare forrige uke, mens hele 700 skal ha druknet. For sistnevnte må vi anta at mørketallene kan være av en viss størrelse. Til sammen så langt i år opereres det med 1.500 druknede. I fjor druknet 3.800. Til sammenligning druknet 20 personer i 2010.

Så langt i år har det kommet over 203.000 migranter over Middelhavet til Europa. Det er over dobbelt så mange som i rekordåret 2015, da det i samme periode var kommet 93.000. I løpet av hele 2014 kom det 216.000 migranter. I 2010 kom det 9.600.

Avtaler

Den økte tilstrømningen over Middelhavet siste tiden bekymrer EU og det forsøkes nå å få til Tyrkialignende avtaler med andre land. Ifølge nyhetsbyrået Ritzau mener den danske utenriksministeren Kristian Jensen (V) at afrikanske land må presses til å ta imot egne borgere som ikke har rett til beskyttelse. Det presset bør EU utvise, fastslår Jensen, f.eks. ved å gi disse landene forrang til utviklingshjelp eller bedre muligheter til å selge sine varer i Europa.

I Norge skal det visstnok snart være på plass en returavtale med Somalia, men historien fra NRK sier ikke noe om hvilke betingelser som ligger til grunn for avtalen. Vi kan vel gjette at det er penger.

Økte ankomster til Sør-Europa øker sjansene for at flere vil komme til Norge. Men det avhenger også av ulike lands grensekontroller.

Økte ankomster til Sør-Europa øker sjansene for at flere vil komme til Norge. Men det avhenger også av ulike lands grensekontroller.