Innvandring

Tyskerne med klar beskjed til Merkel: Steng grensene

Hele 66 prosent av tyskerne vil avskaffe Schengensamarbeidet og innføre nasjonal grensekontroll. Nesten halvparten mener at man ikke makter å ta imot flere migranter, mens hele 79 prosent tror IS-terrorister befinner seg i migrasjonsstrømmen inn i Europa. Altså er tyskerne på lag med østeuropeiske lederes håndtering av migrasjonsstrømmen, ikke sin…

Hele 66 prosent av tyskerne vil avskaffe Schengensamarbeidet og innføre nasjonal grensekontroll. Nesten halvparten mener at man ikke makter å ta imot flere migranter, mens hele 79 prosent tror IS-terrorister befinner seg i migrasjonsstrømmen inn i Europa. Altså er tyskerne på lag med østeuropeiske lederes håndtering av migrasjonsstrømmen, ikke sin egen Angela Merkel som presset frem en returavtale mellom EU og Tyrkia som viser seg å ikke fungere.

Undersøkelsen er utført i tre land av franske Ifop, som har et godt renomme. Franskmennene er enda mer skeptisk til Schengen. 72 prosent vil ha tilbake nasjonal grensekontroll, mens i Italia vil 60 prosent det samme, melder Süddeutsche Zeitung.  Direktøren ved Ifop, Jérôme Fourquet, mener undersøkelsen reflekterer folks bekymring for en migrasjon ute av kontroll kombinert med terror i Europa, sist i Belgia.

Begge utviklingene gir følelsen av at tingene er ute av kontroll.

Mens 47 prosent av tyskerne mener man ikke kan ta imot flere innvandrere, sier nesten to tredjedeler av franskmenn og italienere det samme.

Det er verdt å merke seg at motstanden mot Merkels politikk øker. I september mente «kun» 33 prosent av tyskerne at grensen for å ta imot flere var nådd.

migranter_EU

Merkel var den fremste pådriveren for EUs asylavtale med Tyrkia, noe som kan bli hennes fall som forbundskansler. Merkel ga etter for president Edogans trusselkrav og dermed ble avtalen tragisk. Avtalen kan bli kostbar for Europa. Og da ikke bare regnet i de 6 milliarder euro som Erdogan (så langt) krever, men hva vil det kunne koste Europa å gi i underkant av 80 millioner tyrkere visumfrihet til Europa? Hva har visumfrihet for tyrkere med folkevandringskrisa å gjøre? Hva vil det koste Europa å bytte grunnløse asylsøkere i Hellas med syriske flyktninger i Tyrkia, ifølge avtalen – så langt – med et øvre tak på 72.000 personer? Og hva med dem som ikke er syrere? Hvem skal avgjøre realitetene i byttehandelen? Skal Hellas nå «plutselig» begynne med en rask og effektiv saksbehandling? Og hvordan vet vi at Erdogan vil holde ord? Hva vil konsekvensene være hvis Erdogan skifter kurs? Deretter: tror vi at menneskesmuglerne slukøret pakker ned pengeskrinet når Balkanruten lukkes eller vil de finne nye reiseruter?

Nå melder da også The Times at EUs returavtale med Tyrkia ikke fungerer. Langt færre returneres enn avtalt, og i leire i Hellas hersker kaoset.  Slik kan tilliten til det politiske lederskapet i sentrale EU-land svekkes ytterligere. Og slik vil konfliktnivået i befolkningene og ytterpunktene styrkes. Man undres: Hva må til for at vi får troverdig, realpolitisk handling?