Arbeid og utdanning

Hvor syke er de egentlig?

Ikke-vestlige kvinner er overrepresentert blant kontanthjelpsmottakerne i Odense kommune, og mange av disse har legeerklæring på at de er for syke til å jobbe. Det tillater kommunen seg å betvile, og nå iverksettes et prosjekt der disse kvinnenes helsetilstand skal revurderes.

Nesten alle innvandrerkvinnene i Odense kommune i Danmark som er utenfor arbeidsmarkedet har legens ord for at de er så syke at de ikke kan jobbe. Det betviler kommunens sosialrådgivere.

Ikke-vestlige kvinner er overrepresentert som kontanthjelpsmottakere. Er virkelig så mange ute av stand til å jobbe?

Ikke-vestlige kvinner i Odense kommune er overrepresentert som kontanthjelpsmottakere. Er virkelig så mange av dem ute av stand til å jobbe?

Nå vil kommunen gjennomgå flere hundre saker for å etterprøve om syke innvandrerkvinner i virkeligheten ikke er så syke, melder Radio24syv.

Posttraumatisk lidelse, fysiske skavanker, slitasje, depresjon og følelsesmessig stress er noe av det legeerklæringene forteller om.

I neste uke begynner kommunens sosiallege å gjennomgå sakene som omhandler innvandrerkvinnene som i dag går på kontanthjelp. Legen skal, i samråd med sosialrådgiverne, avklare hvilke saker det er relevant å se nærmere på. De aktuelle kvinnenes lege vil så bli kontaktet der det bes om en ny legeundersøkelse.

– Hvis folk er syge, så skal de selvfølgelig ikke arbejde, men hvis det alene er et spørgsmål om, at man er dårlig til dansk, har mange børn eller at ens mand ikke synes, man skal arbejde, så er det ikke en barriere – så skal man arbejde, siger Søren Thorsager fra Odense Kommune ifølge Ekstrabladet.

Lederen for Praktiserende Legers Organisasjon i Odense, Morten Svenning Nielsen, erkjenner at det kan være noe å hente på en slik gjennomgang. Og igjen er det «tillitssamfunnet» som settes under ytterligere press.

– Hvis en patient for eksempel lider af rygsmerter, stress eller depression, som ikke kan måles og vejes, så stoler vi på dem, siger Morten Svenning Nielsen.

Leder av Innvandrermedisinsk klinikk på Odense Universitetshospital, Morten Sodemann, avviser derimot at noen av klinikkens pasienter er mindre syke enn det som står i deres papirer.

– Vi ser de svageste patienter hos os. Jeg kan udelukke, at vores patienter siger, at de har helbredsproblemer, fordi de af kulturelle årsager ikke vil arbejde, siger Morten Sodemann.

Kvinner med ikke-vestlig opprinnelse utgjør en fjerdedel av de 3.258 kontanthjelpsmottakerne over 30 år Odense Kommune. Samme gruppe av kvinnene utgjør kun 6 prosent av kommunens samlede befolkning. Overrepresentasjonen styrker mistanken om at det ligger noe annet enn (bare) sykdom bak.

– De ikke etnisk danske kvinder er suverænt overrepræsenterede blandt kontanthjælpsmodtagerne. Og derfor antager vi, at der er andet end sygdomme på spil, siger Søren Thorsager, chef for jobrehabiliteringen i Odense Kommune.

Et slikt prosjekt burde også gjennomføres i Norge. Men her skal vi vel – i kjent stil – holde kjeft om det er noen som er overrepresentert på noe helst, hvis vi ikke snakker etnisk norske da, og helst menn.