Innvandring

Asylsøkersituasjonen per se

Utlendingsdirektoratet (UDI) ukentlige tall for asylsøkere viser at det kom 65 asylsøkere i forrige uke til Norge. Det er noen færre enn enn uken før (da kom det 73). Sammenligner vi med samme uke i fjor utgjør det omtrent halvparten (48 prosent færre). I løpet av årets seks uker er…

Utlendingsdirektoratet (UDI) ukentlige tall for asylsøkere viser at det kom 65 asylsøkere i forrige uke til Norge. Det er noen færre enn enn uken før (da kom det 73). Sammenligner vi med samme uke i fjor utgjør det omtrent halvparten (48 prosent færre).

I løpet av årets seks uker er det ankommet flest fra Syria (117), Afganistan (84), Irak (47), Eritrea (42) og Somalia (33). I tillegg kommer 200 asylsøkere som oppgis å være fra andre land, til sammen 523 asylsøkere til Norge så langt i år.

Til Sverige kommer det også noen færre, men tallene er skyhøye i forhold til Norge. Bare i forrige uke kom det 713 asylsøkere til Sverige.

Skjermbilde 2016-02-16 12.57.24Ifølge International Organization for Migration (IOM) har det i perioden 1.januar til 14.februar i år anslått ankommet 84.320 asylsøkere over Middelhavet, som i gjennomsnitt tilsier noe over 14.000 per uke. Av disse er 78.333 kommet til Hellas, mens 5.987 ankom Italia. I samme periode er det anslått 410 dødsfall. De siste ukene har antallet migranter til Hellas gått noe ned i forhold til ankomstene i januar, noe IOM forklarer med mye dårlig vær.

Til sammenligning kom det til Hellas totalt 34.442 migranter i 2014 og 853.650 i fjor.

I januar har IOM beregnet at av de som kom til Hellas var 44 prosent menn, 22 prosent kvinner og 34 prosent barn.

Til Hellas så langt i år er det kommet flest fra Syria (30.979), Afghanistan (18.983) og Irak (12.335). Deretter følger Pakistan (2.532) og Iran (2.304).