Forskjellsbehandling og diskriminering

Mamma – machoprodusenten

Mange mødre gir sine sønner allerede fra starten en følelse av at alt er tillatt. De oppdrar sine sønner til voldsmenn og kvinneforaktere, skriver forfatter og aktivist Joumana Haddad.

Forfatter og aktivist - og mor - Joumana Haddad.

Forfatter og aktivist – og mor – Joumana Haddad.

Joumana Haddad sitt innlegg ble publisert i Die Zeit, No. 3, tirsdag 14. januar – etter nyttårsfeiringen i Køln og andre tyske byer.

Haddad peker i dette innlegget på det ansvaret som hviler på mødrene:

«Mødre, jeg er lei for å fortelle dere det; det har ikke bare med samfunnet og kulturen å gjøre når deres sønner blir voldtektsmenn, bortskjemte ektemenn og voldelige. Det hviler et stort ansvar på dere.»

Hun ber mødrene ta imot «det beskjedne råd» fra ei som selv er tobarnsmor med to sønner på henholdsvis 16 og 23 år.

«I stedet for å lære deres døtre om at de er et bytte, så prøv å fortell deres sønner at de ikke er jegere. I stedet for å lære deres døtre å tie, lær deres sønner i stedet å lytte. I stedet for å forby deres døtre å iklé seg T-skjorten, så fortell deres sønner at T-skjorten ikke er en offentlig invitasjon til sex. I stedet for å påby deres døtre å dekke seg til, lær deres sønner at kvinner er mer enn kropp. I stedet for å bevise for deres døtre at menn er farlige, lær dere sønner at kvinner er verdifulle, likeverdige partnere. I stedet for å innpode deres døtre angst for menn og å oppdra sønner til å være kvinneforaktere, så forsøk å oppdra begge kjønn til å stole på og å sette pris på det motsatte kjønn. Mine råd retter jeg mot alle mødre i verden.»

Gutter er gutter

Mens noen i Norge, kanskje først og fremst Harald Eia med et innlegg på NRK Ytring med tittelen «Menns mørke drifter» som fikk mye medieomtale, prøvde å fortelle oss at gutter er gutter, er Haddad av en helt annen mening.

«Boys will be boys, hvor ofte har jeg ikke hørt dette utsagnet og også kommet med det selv! Gutter blir oppmuntret til å delta i voldelige aktiviteter og mister ved det evnen til mildhet og medfølelse. Når de en sjelden gang utviser slike følelser blir de ofte ledd av blant venner og sågar ofte av sine egne foreldre.

Jeg kunne her legge ut om den negative påvirkning som utøves allerede fra unge barneår om forventninger til at sønner og gutter skal formes med rå og voldelige karakteregenskaper. Oppdragelsen forherliger den uoppdragne muslimske sønnen, Alfa-hannen.»

Det bortskjemte barnet

Haddad peker på at er det én ting hun har vært klar på som mor, så er det hvis en voksen man ikke aksepterer et «nei», så handler det om at det bortskjemte barnet i ham som ikke aksepterer avslaget.

«Hans mor har jo alltid oppdratt ham i den tro at han kunne tillate seg alt , og likevel alltid kom ut av det eller unna det fra nå og til evighet. Når en mann eller ektemann misbruker kvinnen, så straffer mannen kvinnen for at hun ikke er like beundrende og imøtekommende overfor ham som hans mor er.»

Generalisering

Noe av det Haddad frykter, er at hennes sønner skal bli tatt til inntekt for hendelser som ligner det som skjedde i Köln og en rekke andre byer i Europa på nyttårsaften.

«Jeg vil absolutt ikke leve i en verden der mine to fantastiske sønner, Mounir og Ounsi, får ansvaret for den umoralske opptreden fra mennesker som opprinnelig kommer fra samme geografiske region. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner må unnskylde seg for at de er født i et arabisk land. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner blir mistenkt for voldtekter og terror med mindre det kan bevises at de er skyldige. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner får etiketten ‘farlig’, bare av den grunn at de snakker arabisk.

Derfor sier jeg til Mounir og Ounsi ,så vel som til alle andre menn, hvem du er defineres ikke av hvor du er født. Det defineres av de menneskelige egenskapene, hvem du er og de beslutninger du fatter. Det alene avgjør om du kan være stolt eller skjemmes.»

Artikkel oversatt fra engelsk til tysk av Elisabeth Knoblauch. Oversatt igjen fra tysk til norsk av Peter Meidell.

Forfatter og kvinneaktivist Joumana Haddad lever i Beirut. «Supermann is an Arab» og «The third sex» er hennes aktuelle bøker.