Innvandring

Asylbildet for 2016

Det kom 1 million migranter til Europa i fjor. Spådommene over hvor mange som vil ta seg til Europa i løpet av dette året varierer, men lite eller ingenting tilsier at folkevandringen vil avta. Menneskesmuglerne gjør sitt for å opprettholde milliardindustrien sin, og en menneskesmugler hevder at tyrkiske myndigheter er aktivt med via mafiaen.

I forrige uke startet Utlendingsdirektoratet (UDI) opp igjen publisering av tall for asylsøkere. Tallene oppgis på ukesbasis.

Tallene forteller at det kom 115 asylsøkere i uke 1 i 2016. Dette er det laveste antallet per uke siden uke 15 i 2015. Fra asyltoppen i uke 46 i fjor (2.502 asylsøkere) er antallet ukentlige asylsøkere redusert med over 95 prosent. Nedgangen kan etter all sannsynlighet tilskrives kuldegradene, men også innstramninger, slik som f.eks. ulike lands grensekontroller, kan ha hatt effekt.

115 asylsøkere i uke 1 er også litt lavere enn gjennomsnittet per uke i januar 2015. Da kom det i snitt 136 per uke. De største gruppene er fortsatt syrere, afghanere og irakere, men syrerne utgjorde «bare» 24 prosent av alle asylsøkere i uke 1.

Det kom 18 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i uke 1. Det er 95 prosent færre enn under EMA-toppen i uke 47 (da det kom 353 EMA).

I uke 1 var det 29.900 asylsøkere på asylmottak i Norge. Det er en liten nedgang fra mottaks-toppen i uke 49 (med 31.900 på mottak).

113.000 over Middelhavet i desember  

Tall for antall registrerte migranter over Middelhavet (til Hellas, Italia, Spania og Malta) forteller at folkevandringen på ingen måte er over. Ifølge UNHCR kom det 113.000 migranter over Middelhavet i desember. Det er halvparten så mange som kom over Middelhavet i hele 2014, som før 2015 var et klart rekordår. Til sammen kom det 1 million migranter over Middelhavet i 2015. Til sammenlikning kom det i hele 2012 til sammen 22.000 migranter over Middelhavet.

Bare til Hellas kom det 103.000 migranter i desember 2015, i desember 2014 kom det drøyt 2.000 migranter til Hellas. Hele 500.000 migranter kom til den lille greske øya Lesvos i løpet av 2015.  Det forteller oss at migrantruten fra Tyrkia til Hellas er hovedkanalen for migrantstrømmen i 2015. Ifølge IOM (International Organization for Migration) er antallet som krysser havet mellom Tyrkia og Hellas fortsatt høyt, til tross for vinter og høye bølger. Daglig tar omkring 2.500 personer denne ruten, anslår IOM.

Det er knappe 2 mil fra Lesvos til det tyrkiske fastlandet. Det er derfor mulig med høy båttrafikk også om vinteren. I desember kom det drøyt 58.000 migranter til Lesvos. Da kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad EUs og forbundskansler Merkels forsøk på å få Tyrkias president Erdogan til å stoppe migrantstrømmen har vært vellykket. Uansett vil de fleste av migrantene som kom til Hellas i desember trolig dra videre, sannsynligvis med destinasjon Tyskland eller Sverige.

2015 – hva med 2016?

Det ble i alt registrerte 1 009 000 migranter over Middelhavet til Europa i 2015. Dette er nesten fem ganger flere enn i 2014  (21.000) og 45 ganger flere enn i 2012 (22.000). I tillegg kommer alle migranter som kom til Europa uten å bli registrert og de som kom via andre land enn Hellas, Italia, Spania og Malta.

Samtidig ble det registrert 3.770 druknede eller savnede migranter over Middelhavet i 2015, i 2014 var det 3.500 druknede eller savnede.

Hvordan bildet vil bli for 2016 gjenstår å se, men UDI sier at de forventer 60.000 asylsøkere i løpet av året til Norge. Det er nedjustert fra tidligere 100.000. Personlig har jeg liten tro på at antallet asylsøkere vil ligge under 100.000. EU-kommisjonen spår at det vil komme tre millioner migranter til Europa, en av disse millionene er allerede kommet, resten vil komme innen utgangen av 2017. Tyskland utviklingsminister Gerd Müller sier i et intervju med Bild Am Sonntag at tre millioner er alt for lite. Han tror tallet vil ligge på rundt ti millioner migranter over «en lengre periode» uten å fastsette tidsperspektivet noe nærmere. I 2016 spår Müller en ny million migranter. IOM tør ikke spå. IOMs talsperson Joel Millman forteller at de ble overrasket over det høye antallet i 2015, men ser ingen tendenser til noen nedgang i 2016.

Menneskesmuglerne har fortsatt stor tro på businessen sin. I et intervju med Berlingske sier en menneskesmugler (anonymisert til U.N.) at det nok kommer tre millioner migranter til Europa. U.N., selv syrer med opphold i Tyskland, har i 2015 holdt til på Aksaray-plassen i Istanbul hvor han hver kveld/natt organiserer og sender av sted flere grupper med busser. Mange av disse er utstyrt med falskt pass, noen er syrere, mens andre utgir seg for å være syrere, rapporterer Berlingske.

Det er hovedsakelig to grunner til at folkevandringen vil fortsette, ifølge U.N. Det ene er at krigen i Syria vil fortsette og det andre er at smuglernettverket i Tyrkia er intakt og klar til å fortsette sin virksomhet. U.N. mener at tyrkiske myndigheter ikke vil gjøre noe for å stoppe dette, da de selv skummer fløten av de enorme summene som menneskesmuglingen genererer. «De tyrkiske myndighetene lar mafiaen utføre arbeidet, men har naturligvis selv økonomisk vinning på det. Det er en enorm forretning,» fastslår U.N. Offisielt har det kommet 2,2 millioner migranter fra Syria til Tyrkia, men et ukjent antall er ikke registrert så ingen kjenner det eksakte antallet migranter.

Voksne betaler omkring 1.200 euro (11. – 12.000 norske kroner), mens barna slipper med halvparten, for å komme med båt til Hellas. Det er da vi skjønner at vi snakker milliardindustri, som i seg selv tilsier at noen vil gjøre det meste for å holde folkevandringen gående.

Imens er det de mest hjelpetrengende, de som ikke kommer seg noen vei, som virkelig lider. Europa har ikke noe valg. Dette må stoppes, og det nytter neppe å satse på drahjelp fra Tyrkia. Til dette bildet har jeg heller ingen tro på at 60.000 vil finne veien til Norge, vi kan raskt ende opp med det dobbelte eller kanskje tre ganger flere. Har vi så en plan?

Grensekaos i Europa

Grensekaos i Europa

Berlingske.dk