Vold og overgrep

Sverige: Barn offer for menneskehandel

En kartlegging avdekker at hundrevis av barn kan være offer for menneskehandel i Sverige. 210 saker er avdekket bare fra 2012. Spesielt utsatt er enslige mindreårige asylsøkere.

Barn risikerer å bli offer for menneskehandel og seksuell utnyttelse i Europa.

Barn risikerer å bli offer for menneskehandel og seksuell utnyttelse i Europa.

Den nasjonale kartleggingen avdekker at omtrent halvparten av tilfellene handler om seksuell utnyttelse og de fleste av ofrene er enslige mindreårige asylsøker (EMA). Flest barn finnes i aldersgruppen 15-17 år, men det omfatter også barn ned i 2-årsalderen.

Kartleggingen, som gjelder for perioden 2012 til juni 2015, er foretatt av Länsstyrelsen i Stockholm hvor man har hentet informasjon fra politiet og påtalemyndigheten, kommunenes sosialtjenester, HVB-boliger og Migrationsverket. 102 politianmeldelser er identifisert, men ingen påtale for menneskehandel med barn. Ett tilfelle har ført til påtale, men da for menneskesmugling.

– Det finns ett bortfall i varje led och det sista ledet är hos åklagare. Av 39 inledda förundersökningar har man inte väckt åtal i ett enda fall. Det är allvarligt, säger Märta Johansson, docent i rättsvetenskap på Örebro Universitet och rapportförfattare, till TV4 Nyheterna.

Av de 210 barna som mistenkes for å ha blitt utsatt for menneskehandel eller lignende forbrytelser finner man at:

  • 72 prosent var mellom 15-17 år. 13 prosent var yngre enn 11 år.
  • 9 prosent hadde svensk statsborgerskap, 13 prosent var statsborger i et annet EU-land, 13 prosent i andre europeiske land. 61 prosent var statsborger i et afrikansk eller asiatisk land.
  • Halvparten av tilfellene handler om seksuell utnyttelse. Andre mistenkte forbrytelser er at barna tvinges til tyveri, tigging og husarbeid.

Det er vel lite som tyder på at situasjonen skal være særlig annerledes i andre europeiske land, inkludert Norge.