Godt nytt år – og etterlysning

Vi ønsker alle våre HRS-venner et godt nytt år, samtidig som vi i år igjen er nødt til å etterlyse økonomiske bidragsytere til HRS som vi ikke har klart å identifisere.

Først av alt vil vi benytte anledningen til å ønske alle våre HRS-venner, lesere, bidragsytere og frivillige et godt nytt år!

HRS har hatt mye fremgang i 2015, men flere ting tyder på mer suksess i 2016. Vi ser frem til det nye året med spenning og tiltakslysten er på topp! Så her er det bare å følge med.

Men også i år sliter vi med å identifisere alle nye HRS-venner. Dette gjelder innbetalinger via banken der giver benytter en annen bank enn HRS. I år klarer vi ikke å finne ut av følgende (bruker kun de første bokstavene i fornavn, eventuelt mellomnavn og etternavn).

Skjermbilde 2015-12-31 13.49.45

Vi håper dere tar kontakt med oss. Vi minner også om at HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 20 000 per år, men dette krever at vi har ditt personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer. Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet.

Da ønsker vi det nye året velkommen! Vi høres/sees i 2016!

Skjermbilde 2015-12-31 13.59.06