Innvandring

Det alle har skjønt for lengst

I dag melder NRK at det er mulig at alle de som søker asyl som syrere i Norge, ikke nødvendigvis er syrere. Ja, dette kunne vi fortelle allerede i september i år gjennom kilder i Politiets Utlendingsenhet. Men i september var mediene ruset på egen «godhet» og gikk i den…

I dag melder NRK at det er mulig at alle de som søker asyl som syrere i Norge, ikke nødvendigvis er syrere. Ja, dette kunne vi fortelle allerede i september i år gjennom kilder i Politiets Utlendingsenhet. Men i september var mediene ruset på egen «godhet» og gikk i den vante flokken. «Dårlige» nyheter ble derfor ignorert.

Det var egentlig litt av et skup for rights.no da vi gjennom henvendelse fra kilder i Politiets Utlendingsenhet (PU) 12. september kunne fortelle at «jordanere, egyptere, irakere, libanesere, tyrkere, palestinere og nordafrikanere ankommer PUs mottak i Økernveien på Tøyen i Oslo og hevder de er syrere».  Vi fortalte videre at svært mange asylsøkere kun fikk en forenklet registrering før de ble sendt videre ut i landet og at 15-månedersregelen kunne føre til at mange ville få opphold uten at deres identitet var brakt på det rene.

Etter forskriften § 8-2, som inntrådte i 2002, har man rett til oppholdstillatelse dersom man legger frem godkjent dokumentasjon om identitet og ikke kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder. Nå starter asylprosessen idet forenklet registrering er foretatt.

Denne regelen ble etter vår artikkel opphevet av Justisdepartementet.

Man skal være en godt trenet tolk for å klare å skille ulike arabiske dialekter, fortalte kildene våre den gang. Nå melder NRK dette:

UDI vil fremover i større grad bruke språktester for å hindre at asylsøkere får opphold i Norge på uriktig grunnlag. Det tas lydopptak av asylintervjuet for å verifisere om asylsøkerne snakker arabisk med syrisk aksent. Spesielt ved tvil om identitet.

Fra tysk hold meldes det om at så mange som 30 prosent av dem som hevder å være syriske flyktninger, kan ha annen opprinnelse. Fra UDI sies det at under én prosent av angivelige syrere har fått avslag så langt. UDI sier videre at de «tror på» historiene de fortelles av asylsøkere.

De fleste av asylsøkeren som kom etter august har ikke fått behandlet søknaden, ifølge UDI. Samtidig heter det at dokument som legges frem er «troverdige». Ja, dette lærte vi om i Pakistan allerede i 2004 på en prosjektreise. Som det het fra ambassadehold: Dokumenter som legges frem er ekte, men den store majoriteten av dem er ikke knyttet til riktig person.

Grensekaos i Europa

På vei inn i Europa, med og uten riktig pass.

Altså kan man kjøpe ekte syrisk pass i Istanbul, slik NRK rapporterer i dag, men det betyr ikke at personen som legger det frem for norske myndigheter er den rette innehaveren av passet.

Dette minner meg også om min egen vielsesattest med Kong Harald, kjøpt i 1993, og med godkjent stempel og annet som skal til. Ekte? Ja da, men like lite er jeg gift med denne Harald.

Den rykende ferske innvandringsministeren Sylvi Listhaug har allerede en overfylt mappe med oppgaver.