Sverige: Samfunnet vårt er truet

Den enorme tilstrømmingen av asylsøkere til Sverige er en seriøs trussel mot den offentlige orden og landets indre sikkerhet. Den truer selve det svenske samfunns evne til å fungere, skriver den svenske regjeringen i et brev til EUs medlemsstater, hvor man begrunner hvorfor Sverige har måttet innføre grensekontroll. Jyllands-Posten…

Den enorme tilstrømmingen av asylsøkere til Sverige er en seriøs trussel mot den offentlige orden og landets indre sikkerhet. Den truer selve det svenske samfunns evne til å fungere, skriver den svenske regjeringen i et brev til EUs medlemsstater, hvor man begrunner hvorfor Sverige har måttet innføre grensekontroll.

Jyllands-Posten er i besittelse av brevet:

»På grund af den seriøse trussel mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, som stammer fra konsekvenserne af det hidtil uset store migrationspres og de efterfølgende væsentlige udfordringer for det svenske samfunds evne til at fungere, har den svenske regering i dag besluttet midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de svenske grænser. Andre tiltag har vist sig at være utilstrækkelige,« skriver justitsminister Anders Ygeman.

Sverige forventer nærmere 200.000 asylsøkere innen utgangen av 2015 og satt i forrige uke ny rekord da hele 11.000 ankom på èn uke.

I brevet advares det om at svenske myndigheter er under «ekstremt press» og hittil ikke har kontroll med de som har ankommet Sverige. Den svenske regjeringen skriver at menneskestrømmen er blandet og kan inkludere flyktninger økonomiske migranter, potensielle kriminelle som f.eks. smuglere, menneskesmuglere eller ofre for forbrytelser.

Den svenske regjeringen beskriver videre alvorlige problemer med å skaffe boliger, helsetjeneste og undervisning til alle som ankommer landet.

Den største gruppen som nå ankommer er fra Afghanistan. De kommer til et Sverige som mangler 45.000 mottaksplasser bare for i år og hvor 40.000 bor allerede i telt.

I år väntas uppemot 190.000 asylsökande komma till Sverige och Migrationsverket gör bedömningen att det kan komma 170.000 till under nästa år. Det är en kraftig ökning från prognoserna i juli då 80.000 väntades komma till Sverige under året.

– Sverige kan ikke lenger garantere boliger til alle flyktningene som kommer, sa innvandringsminister Morgan Johansson (S) i forrige uke og la til at også Sverige har grenser for hva det klarer. – Og der er vi nå, sa han.

Dansk Folkeparti karakteriserer brevet som et nødskrik:

»Brevet fra Sverige er jo et nødskrig om, at deres samfund bryder sammen, hvis ikke de gør noget. Den situation vil vi også hurtigt komme til at stå i,« siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Søren Espersen og fortsætter:

»Det står jo i hvert fald i skærende kontrast til det billede den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), har forsøgt at tegne. I går nedtonede han det kaos, som vi ser. Men jeg synes, at det understreger den bydende nødvendighed af, at vi indfører grænsekontrol.«

Partileder Simon Emil Ammitzbøll i Liberal Alliance krever at Danmark innfører grensekontroll dersom Sverige gjør ytterligere forsøk på å stenge sine grenser. Han sier rett ut at Danmark ikke skal «gjenta den samme feilen som den svenske regjeringen, som ikke har tatt skikkelig vare på det landet de er satt i spissen for å lede.»

EU forventer at ytterligere tre millioner asylsøkere vil ankomme for å slå seg ned i Europa f.o.m nå og til utgangen av 2017. 600.000 av dem vil ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) komme fra og med nå til utgangen av februar neste år – altså i løpet av de neste fire måneder.

Den danske regjeringen vil imidlertid ikke følge Sveriges eksempel med utvidet grensekontroll:

»Det afgørende er, at vi har styr på situationen. I første omgang handler det om at følge nøje med i, at den svenske stikprøvevise grænsekontrol kommer til at betyde – hvad vi ikke kan afvise – at de vil få flere asylsøgere. Det kan også komme til at betyde, at rejseruterne bliver lagt om i det tilfælde, man har med mennesker at gøre, der gerne vil til Finland. Det kan betyde rigtig mange ting,« siger udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Socialdemokraterne mener derimot at Danmark bør innføre grensekontroll for å begrense tilstrømmingen for nettopp å holde styr på situasjonen.

Desuden talte Mette Frederiksen på pressemødet varmt for kontrol ved grænserne.

»Udlændingekontrol og politiets indsats i forhold til at registrere og vide hvem, der er her, er da fuldstændigt afgørende for, om vi kan have et samfund, der kan fungere. Derfor bliver vi nødt til at have styr på situationen, og der er udlændingekontrol rigtig rigtig vigtigt,« sagde hun og tilføjede:

»Jeg melder utroligt klart ud på grænsekontrol. Jeg er tilhænger af grænsekontrol,« sagde hun.

I tillegg foreslår partiet å opprette flyktninglandsbyer, innstramminger i regelverket for familiegjenforening og asylsøkeres mulighet til å oppnå permanent oppholdstillatelse.

De direkte utgiftene til den omfattende tilstrømmingen til Sverige er beregnet til å bli større enn hele forsvarsbudsjettet. En prognose fra Migrationsverket viser at regningen for innvandringen vil øke fra årets 27,5 milliarder kroner (SEK) til 60 milliarder til neste år og 73 milliarder i 2017, 2018 og 2019.

I tillegg har det vært en eksplosjonsarted vekst i antall enslige mindreårige asylsøkere – hovedsakelig afghanske tenåringsgutter i alle aldre. Migrationsverket anslo at 12.000 ville komme i år, men anslaget har økt med 18.000 til 30.000. Bare natt til forrige fredag ankom det hele 300 såkalte ensamkommande til Malmö. Å være ensamkommande flyktningbarn gir oppholdstillatelse med familiegjenforening og en rekke materielle goder. I følge SVT vil kostnadene for de 30.000 som forventes i Sverige i år bli på 25 milliarder SEK.

Sverige: Flygtninge truer vores samfund