Islam

Nå forstår man kanskje bedre hvorfor jeg ikke ventet til 2016? Tyskland kan få 20 millioner muslimer i 2020

Jeg tok et tøft valg i forrige månedsskiftet: Jeg valgte å droppe et ordinært forlag til boken Islam. Den 11. landeplage, og ga ut boken på Kolofon, der man selv betaler for opplaget og andre kostnader. Jeg opplevde Europas situasjon under den dramatiske folkevandringen som ute av kontroll og…

Jeg tok et tøft valg i forrige månedsskiftet: Jeg valgte å droppe et ordinært forlag til boken Islam. Den 11. landeplage, og ga ut boken på Kolofon, der man selv betaler for opplaget og andre kostnader. Jeg opplevde Europas situasjon under den dramatiske folkevandringen som ute av kontroll og at utgivelsen derfor hastet. Jeg mener jeg hadde rett, og nytt opplag er bestilt i dag. Folk er bekymret for fremtiden, og det med rette. Nå heter det fra Tyskland at den muslimske befolkningen kan øke fra dagens rundt 6 millioner til 20 millioner i 2020. Et lekket dokument fra myndighetshold advarer kraftig: «Vi importerer islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, nasjonale og etniske konflikter … og en annen innstilling til samfunnet og lovverket.» Det er akkurat dette jeg med dyp bekymring har tatt opp i boken min.

Det er knapt til å fatte hva som foregår i Tyskland og også Norge. Samtidig ble vi advart for lenge siden. Da jeg skrev suksessboken Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser (2006), siterte jeg den renommerte danske demografen Poul Christian Matthiessen, som ble totalt ignorert av daværende statsminister for Socialdemokratiet i 1999, Poul Nyrup Rasmussen. Matthiesen var ikke minst bekymret for en oppseilende folkevandring til Europa ville legge et veldig press på verdiene våre.

Det er denne kraftige advarselen som nå kommer fra Tyskland (og andre europeiske hold), her summert opp i svensk språkdrakt:

  • «Vi måste vara tydliga med att det finns gränser och kvoter för immigration – vi kan inte rädda hela världen.» – Markus Söder, finansminister i Bayern.
  • «Vi importerar islamisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter mellan andra folkgrupper, och en annan inställning till samhället och lagen.» – Utdrag ur ett läckt tyskt underrättelsedokument.
  • «Migrantkrisen har potential att destabilisera regeringar, länder och hela den europeiska kontinenten. … Det vi har sett nu är inte en flyktingkris. Det är en migrantrörelse bestående av ekonomiska migranter, flyktingar och utländska krigare.» – Ungerske premiärministern Viktor Orbán.
  • «Samtidigt strömmar flyktingarna fortfarande in i Tyskland – i en takt på runt 10 000 om dagen. … Årtiondet efter att fru Merkel kom till makten 2005 framstår nu som en välsignad period för Tyskland, under vilken landet åtnjöt fred, välstånd och internationell respekt samtidigt som man höll övriga världens problem på tryggt avstånd. Den gyllene eran är nu slut.» – Gideon Rachman, Financial Times.

Artikkelen fortsetter med flere oppsiktsvekkende opplysninger. Konklusjonen gir seg selv: Tysklands gylne æra er forbi.

På vei mot Tyskland og Norge?

På vei mot Tyskland og Norge?

Tysklands muslimska befolkning är på väg mot en fyrdubbling – till häpnadsväckande 20 miljoner under de kommande fem åren, enligt en demografisk prognos gjord av bayerska lagstiftare.

Den tyska regeringen räknar med att landet kommer att ta emot 1,5 miljoner asylsökande under 2015, möjligen ännu fler under 2016. Räknar man in familjeåterföreningar – baserat på antagandet att de som får sin asylansökan godkänd i genomsnitt för med sig fyra familjemedlemmar var till Tyskland – sväller siffran exponentiellt. Till detta ska läggas att 5,8 miljoner muslimer redan bor i Tyskland.

Enligt ordföranden för det bayerska kommunförbundet (Bayerische Gemeindetag), Uwe Brandl, är Tyskland nu på väg mot «20 miljoner muslimer 2020». Uppsvinget bland Tysklands muslimska befolkning innebär en demografisk förändring av episka proportioner, en förändring som kommer att förändra Tyskland för all framtid, «men vi står bara bredvid och ser på när det händer».

I ett tal på en mässa i Nürnberg 14 oktober varnade Brandl för att oreglerad invandring kommer att innebära tunga kostnader för de tyska skattebetalarna, och att det riskerar att leda till social oro. Han sa:

«En flyktingfamilj med fyra medlemmar får uppemot 1 200 euro (närmare 12 000 kronor) i månaden i bidrag. Plus kost och logi. Jämför det med en arbetslös tysk familjeman som jobbat i kanske 30 år, han och hans familj får bara obetydligt mer. Dessa människor frågar oss politiker om vi verkligen tycker att detta är rättvist och sjyst.»

Brandl menade att samma princip gäller för det elektroniska sjukförsäkringskortet, som ger asylsökande samma rättigheter som tyskar, trots att de senare betalat in pengar i systemet under många år. Att säga att detta är orättvist har «ingenting med rasism eller högerextremism att göra».

Samma tankar som Brandl är inne på hittar man i ett läckt underrättelsedokument, där det varnas för att ett inflöde på över en miljon muslimska migranter i Tyskland i år kommer att orsaka ökad politisk instabilitet i landet.

Delar av dokumentet publicerades av Die Welt 25 oktober, och här framgår tydligt att man inom Tysklands högsta underrättelse- och säkerhetsapparat känner stor oro inför konsekvenserna av förbundskansler Angela Merkels öppna dörrar-politik vad gäller invandringen.

Detta så kallade icke-dokument (författaren är anonym) varnar för att «integration av hundratusentals illegala migranter kommer att vara omöjligt, givet det stora antal det är frågan om och de redan existerande muslimska parallellsamhällen som finns i Tyskland».

Författaren tillägger:

«Vi importerar islamisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter mellan andra folkgrupper, och en annan inställning till samhället och lagen. Tyska säkerhetstjänster kommer inte att kunna hantera dessa importerade problem, och den tyska befolkningens reaktion på dessa.»

En anonym, högt uppsatt person inom säkerhetstjänsten kommenterade i Die Welt:

«Det höga inflödet av människor från andra delar av världen kommer att leda till vårt lands instabilitet. Genom att tillåta denna massmigration producerar vi extremister. Det vanliga samhället radikaliseras eftersom majoriteten inte vill ha migration, vilket tvingas på dem av den politiska eliten. I framtiden kommer många tyskar att vända sig bort från rättsstaten.»

Varningarna kommer samtidigt som kritiken växer mot Merkel, vars beslut 4 september att öppna portarna för migranter i Ungern förvärrade krisen.

Bayerns ministerpresident Horst Seehofer, som också är ledare för CSU, ett kristdemokratiskt systerparti till Merkels CDU, har klivit fram som en av Merkels strängaste kritiker. «Jag är övertygad om att kanslern har valt en annan vision för Tyskland», sa han. «Detta har varit ett misstag som kommer att följa oss under lång tid. Jag kan inte se något sätt att stoppa tillbaka anden i flaskan», tillade han.

I en intervju med Bildsa Seehofer:

«Vi tror uttryckligen att immigrationen måste kontrolleras och begränsas om Tyskland ska klara av det. Situationens allvar blir tydligare för varje dag som går. Befolkningen vill inte ha fyndiga ordstäv eller meningslösa på plats-besök. Den vill ha handling!»

Efter att i flera månader ha attackerat kritiker av Merkels migrationspolitik och kallat dem högervridna främlingsfobiker, erkände vicekansler Sigmar Gabriel och utrikesminister Frank-Walter Steinmeier att migrantkrisen riskerar att slita sönder det tyska samhället. I en artikel publicerad av Der Spiegelskrev de två: «Vi kan inte absorbera och integrera över en miljon flyktingar om året på obestämd tid.»

Bayerske finansministern Markus Söder sa: «Vi måste vara tydliga med att det finns gränser och kvoter för immigration – vi kan inte rädda hela världen. Inflödet av flyktingar kommer inte att stoppas om vi inte säkrar våra gränser och skickar en tydlig signal om att alla inte kan komma till Tyskland.»

Förre inrikesministern Hans-Peter Friedrich (CSU) beskrev Merkels migrationspolitik som en «politisk blunder utan motstycke» som kommer att ha «förödande långsiktiga konsekvenser». Han sa att en politikers jobb är att tänka bortom nuet och fatta beslut för framtiden. Mot bakgrund av det massiva migrantflödet in i Tyskland, utan poliskontroller, drog Friedrich slutsatsen: «Vi har tappat kontrollen.» Han tillade:

«Det är totalt oansvarigt att tiotusentals människor flödar in i landet utan kontroll eller registrering, och vi kan bara göra otillförlitliga uppskattningar av hur många av dem som tillhör Islamiska staten eller är islamistiska agenter. Jag är övertygad om att inget annat land i världen skulle vara så naivt och blåögt att man utsatte sig för en sådan risk.»

Michael Stübgen, lagstiftare i CDU, sa: «Oenigheten [med Merkel] är fundamental. Våra resurser är uttömda och det finns oro för att systemet kommer att implodera om vi inte återtar kontrollen över våra gränser. Men kanslern håller inte med så konflikten förblir olöst.»

21 oktober undertecknade drygt 200 borgmästare i Nordrhein-Westfalen ett öppet brev till Merkel, där man varnade för att kapacitetstaket för migrantmottagande nu är nått. Brevet slår fast:

«Vi är allvarligt oroade för vårt land och de städer och orter vi representerar. Anledningen: det massiva och i stora delar okontrollerade flödet av migranter till Tyskland och våra städer och orter.

«Alla tillgängliga boendemöjligheter är uttömda, inklusive tält och fraktcontainrar. Att sköta flyktingboendena är så tidskrävande att vår personal inte längre kan sköta sina andra kommunala ansvarsområden.»

Under ett möte med Europeiska folkpartiet 22 oktober i Madrid, varnade Ungerns premiärminister Viktor Orbán för konsekvenserna av Merkels migrationspolitik. Han sa:

«Vi har mycket allvarliga problem. Migrantkrisen har potential att destabilisera regeringar, länder och hela den europeiska kontinenten. … Det vi har sett nu är inte en flyktingkris. Det är en migrantrörelse bestående av ekonomiska migranter, flyktingar och utländska krigare. Detta är en okontrollerad och oreglerad process…. Jag vill också understryka att det finns ett obegränsat antal människor [på flykt], efter Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan så ser vi nu också att Afrika är på väg. Dimensionerna och volymen på faran är långt över våra förväntningar…

«Vårt moraliska ansvar är att ge dessa människor sina hem och länder tillbaka. Det kan inte vara vårt mål att förse dem med ett nytt liv i Europa. Rätt till mänsklig värdighet och trygghet är grundläggande mänskliga rättigheter. Men varken den tyska, österrikiska eller den ungerska livsstilen är en grundläggande mänsklig rättighet för alla folk på jorden. Den rätten tillhör dem som har bidragit till den. Europa kan inte ta emot alla som vill ha ett bättre liv. Vi måste hjälpa dem ta sig tillbaka till sina egna liv med värdighet och vi måste skicka tillbaka dem till deras egna länder…

«Vi kan inte undvika att tala om kvaliteten på våra demokratier. Är det informations- och yttrandefrihet när medierna oftast visar kvinnor och barn, medan 70 procent av migranterna i själva verket är unga män som ser ut som en armé? Hur kunde det bli så att vårt folk känner att ingen bryr sig om deras åsikt? Och vi måste belysa frågan om huruvida vårt folk vill att det som händer ska hända. Har vi fått mandat av dem att ge miljoner migranter tillträde till vår kontinent? … Nej, ärade delegater, det har vi inte.

«Vi kan inte dölja det faktum att den europeiska vänstern har en agenda. De stöder migration. De importerar de facto vänsterröstande personer till Europa, under en humanistisk täckmantel. Det är ett gammalt trick men jag förstår inte varför vi ska gå på det. De anser att registrering och gränsskydd är byråkratiskt, nationalistiskt, och strider mot mänskliga rättigheter. De har en dröm om det politiskt konstruerade världssamhället utan religiösa traditioner, utan gränser, utan nationer. De angriper kärnvärdena i vår europeiska identitet: familj, nation, gemenskap och ansvar.»

I en kolumn i Financial Times 26 oktober med rubriken «Slutet på Merkel-eran är inom synhåll» («The End of the Merkel Era is Within Sight«) skrev Gideon Rachman:

«Flyktingkrisen som har brutit ut i Tyskland innebär sannolikt slutet på Merkel-eran. När landet nu väntas ta emot över en miljon asylsökande bara i år, växer den allmänna oron – och kritiken av fru Merkel, inifrån hennes eget parti. En del av hennes nära politiska allierade erkänner att det nu är en konkret möjlighet att kanslern tvingas lämna sitt ämbete innan nästa allmänna val äger rum 2017. Även om hon sitter kvar mandatperioden ut känns nu tanken på en fjärde Merkelperiod, vilket diskuterades allmänt för några månader sedan, helt osannolikt…

«Problemet är att fru Merkels regering uppenbarligen har tappat kontrollen över situationen. Tyska myndighetsrepresentanter stöder kanslerns tillkännagivande att ‘Vi kan klara detta’. Men det finns panik alldeles under ytan: kostnader växer, sociala skyddsnät sviktar, fru Merkels opinionssiffror sjunker och högerextremt våld är på frammarsch.

«När det tyska samhällets lugna yta nu ruckas, förlorar också argument om immigrationens positiva effekter på ekonomi och demografi sin kraft. I stället växer farhågorna om de långsiktiga sociala och politiska effekterna av att släppa in så många nykomlingar – särskilt från det imploderande Mellanöstern. Samtidigt strömmar flyktingarna fortfarande in i Tyskland – i en takt på runt 10 000 om dagen. (Som kontrast kan nämnas att Storbritannien erbjudit sig att ta emot 20 000 syrier över en fyraårsperiod.) …

«En del väljare verkar ha dragit slutsatsen att Mutti (mamma) har blivit galen – som slår upp Tysklands portar för alla jordens olycksbarn…

«Flyktingkrisen utgör en vändpunkt. Årtiondet efter att fru Merkel kom till makten 2005 framstår nu som en välsignad period för Tyskland, under vilken landet åtnjöt fred, välstånd och internationell respekt samtidigt som man höll övriga världens problem på tryggt avstånd. Den gyllene eran är nu slut.»