Statistikk

Migranter over Middelhavet til Europa

Ankomsttallene for migranter til Europa slår absolutt alle rekorder. Det kom flere migranter over Middelhavet bare i oktober 2015, enn i hele 2014.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har oppdatert tallene over registrerte migranter som kom over Middelhavet til Hellas, Italia, Spania og Malta til og med oktober.

I løpet av oktober kom det over 218.394 migranter, som er opp 26 prosent fra september. Dermed er det nok en suveren månedsrekord. Det kom flere migranter over Middelhavet bare i oktober 2015, enn i hele 2014 (som endte på i overkant av 216.000). Innen utgangen av oktober var det kommet til sammen i overkant av 744.000 registrerte migranter.

Skjermbilde 2015-11-04 17.24.27

Ser vi på utviklingen de siste årene, fra 2008 til og med oktober 2015, er variasjonene betydelige de første årene, men fra 2014 er økningen er enorm. I 2008 ble det registrert totalt 59.000 migranter, i 2009 lød tallet på 56.252, i 2010 kun 9.654, i 2011 opp til 70.402, så ned til 22.439 i 2012, opp til 59.421 i 2013, så kom det første store inntoget: i 2014 kom 216.054, mens vi ved utgangen av oktober 2015 kan notere oss hele 744.169.

Skjermbilde 2015-11-04 17.55.01
Det er spesielt Hellasruten som dominerer. Over 601.000 (81 prosent av alle) har kommet til Hellas fra januar – oktober 2015. Bare i oktober kom det over 210.000 migranter via Hellasruten, i 2014 kom det 7.400 til Hellas samme måned.

Skjermbilde 2015-11-04 17.36.19

I tillegg til dette kommer migranter som kom til andre land i Europa (utenom Middelhavet) og alle som ikke er registrert.

UNHCR: Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean