Innvandring

Våkner EU? Hundretusener skal returneres de neste ukene

Hemmelige planer har lekket ut fra EUs hovedbastion Brussel. Flere hundre tusen asylsøkere skal tvangsreturneres de neste ukene. Dersom ikke mottakerlandene samarbeider, vil EU true med å trekke handelsavtaler, bistandsmidler og visumavtaler. Planen forutsetter at EU-landene anholder asylsøkerne for å hindre dem i å gå under jorden.

Hemmelige planer har lekket ut fra EUs hovedbastion Brussel. Flere hundre tusen asylsøkere skal tvangsreturneres de neste ukene. Dersom ikke mottakerlandene samarbeider, vil EU true med å trekke handelsavtaler, bistandsmidler og visumavtaler. Planen forutsetter at EU-landene anholder asylsøkerne for å hindre dem i å gå under jorden.

Masseretur av asylsøkere?

Masseretur av asylsøkere?

De hemmelige planene kom i hendene på The Times, skriver Nettavisen.  Det anslås at 400 000 asylsøkere som har tatt seg til Europa første halvår i år ikke får opphold. Som vi har skrevet så mange ganger, er en god del av dem som sier de er flyktninger fra Syria, i realiteten alle andre nasjonaliteter, som egyptere, jordanere, libanesere, tyrkere, irakere og palestinere, som politikilder har fortalt rights.no under hånden. Minst 25 nasjonaliteter antas å være i søkermassen i Norge. Personer uten beskyttelsesbehov benytter ”flyktningkrisen” inn i Europa. Dette sier også en EU-ekspert nå:

– Dette er et resultat av at Syria-krisen har ført til at veldig mange andre kaster seg på muligheten til å få asyl, så man får en innstrømming av mange som vil ha politisk og økonomisk asyl. Og det tåler ikke Europa, sier EU-ekspert Paal Frisvold til Nettavisen.

Utkastet til planen skal legges fram under et møte torsdag, og drøftes av EU-landenes innenriksministre, skriver The Times.

Dersom mottakerland nekter å ta imot egne borgere uten beskyttelsesbehov, vil EU innføre sanksjoner. Det samme gjelder overfor EU-land som ikke sender ut folk uten beskyttelsesbehov. I dokumentet heter det:

«Medlemsstater må systematisk følge opp avgjørelser om retur, ta alle nødvendige skritt for å håndheve dem og sørge for tilfredsstillende ressurser, som er nødvendig for å identifisere og returnere borgere fra den tredje verden med ulovlig opphold.»

EU har altså endelig tenkt å forholde seg til gjeldende internasjonalt lovverk. Det er jammen på tide. Som Frisvold sier det: Dette må EU gjøre for at Europa ikke skal bli ”overinvadert”.

Frisvold sier metodene som skisseres i planen, er metoder EU benytter seg av på veldig mange andre områder.

– Norge ble nå dømt i EFTA-domstolen for ikke å respektere luftkvaliteten. Men den samme form for makt bruker de nå også på et område vi ikke er vant til, fordi det er vanskeligere fordi det har å gjøre med mennesker. Men med dagens akutte situasjon er det nødvendig, sier han.

– EU er et prosjekt som legger til rette et juridisk, bindende samarbeid som utvikler seg i takt med politiske begivenheter og katastrofer. Og nå har vi kommet til nok et taktskifte i EUs arbeidsmetoder på dette området, sier Frisvold.

Hva da med Norge som ikke er EU-land? Frisvold tror Norge blir invitert med i planen. Også Norge kan benytte seg av såkalte ”bilaterale sanksjoner” overfor samarbeidsland i tredje verden. Hvis vi ikke gjør det, vil vi kunne få enda flere asylsøkere til Norge neste år enn nåværende anslag på rundt 40 000 personer.