Innvandring

Politiet gjør økende antall funn av ekstremt materiell på asylsøkere

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor HRS at de avdekker stadig flere asylsøkere som ”gir grunn til sikkerhetsbekymring”. I en åpen e-post sies det at funnene ”er tiltakende og det er bekymringsfullt”. Samtidig advarer en libanesisk statsråd om at to av 100 asylsøkere som kommer til Europa i asylstrømmen, og som…

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor HRS at de avdekker stadig flere asylsøkere som ”gir grunn til sikkerhetsbekymring”. I en åpen e-post sies det at funnene ”er tiltakende og det er bekymringsfullt”. Samtidig advarer en libanesisk statsråd om at to av 100 asylsøkere som kommer til Europa i asylstrømmen, og som sier de er syrere, kan være trente krigere fra Den islamske staten.

Her går 400 politibetjenter til aksjon i Tyskland i forrige måned, der det blant annet ble funnet 10 000 falske syriske pass.

Her går 400 politibetjenter til aksjon i Tyskland i forrige måned, der det blant annet ble funnet 10 000 falske syriske pass.

HRS sendte en e-post i forrige måned til Politiets utlendingsenhet, ved leder Kristin Kvigne. Den lød slik:

Vi er gjort oppmerksomme på at PU har avdekket at nyankomne asylsøkere er i besittelse av material i mobiltelefoner og nettbrett som knyttes til Den islamske statens terrorvirksomhet. I den forbindelse har vi noen spørsmål:

Kan du også bekrefte at dette medfører riktighet?

Hvor mange personer gjelder i så fall dette?

Sjekker PU systematisk innhold i mobiler og nettbrett på nyankomne asylsøkere?

Når det avdekkes material på asylsøker knyttet til Den islamske staten (eller eventuelt andre relevante grupper), hva er prosedyren videre? Får vedkommende bosetting i ordinære asylmottak?

Vi forventet ikke å få svar på disse spørsmålene. Vår forventning er ikke minst basert på at antakelsen om at dersom PU skulle være åpen om en alarmerende situasjon, ville dette kunne utløse uro i folket. Folket kunne få en oppfatning av at myndighetene ikke har kontroll over de rekordmange nyankomne.

Vi er fortalt fra flere sentrale hold følgende: ”Mange” som kommer i asylstrømmen kan knyttes til ekstremt tankegods. Dette ”mange” konkretiseres ikke antallsmessig, rett og slett fordi man ikke klarer å ha oversikt, heter det videre. Vi er også fortalt at de aktuelle ikke sendes i noen form for lukket mottak. Det sies også at politiet ikke har kapasitet til å sjekke alle mobiler og nettbrett når man registrerer nyankomne asylsøkere.

Det korte svaret på e-post fra PU på spørsmålene våre lyder slik:

I forbindelse med vårt arbeid med asylsregistreringen kan vi bekrefte at det er gjort funn av materiell som gir grunn til sikkerhetsbekymring. I slike saker varsler vi PST. Av politioperative hensyn kan vi ikke gå inn i detalj om hva som er funnet. At vi i dag avdekker flere slike funn synes å ha sammenheng med at det er flere som kommer til oss nå enn tidligere. Vi vil gjerne understreke at dette gjelder et mindretall av de som kommer, men at det er tiltakende og det er bekymringsfullt.

Tiltakende, altså. Og selvsagt forstår enhver at det er et mindretall som har slikt materiell på mobiler og nettbrett. Vi registrerer dog at det ikke sies et svært lite mindretall, eller ytterst få, som vel ville vært svaret dersom det var nettopp det?

La det være klart: Om en person har IS-materiell som bilder og opptak av eksempelvis henrettelser, på mobilen, er jo ikke dette ensbetydende med sympati for handlingene.

David Cameron har hatt møte med den libanesiske utdannelsesministeren, Elias Bousaab, i Libanon. Bousaab sier følgende, rapporterer Daily Mail.

To ud af 100 flygtninge kan være Islamisk Stat-trænede krigere.

Sådan lød advarslen fra den libanesiske uddannelsesminister Elias Bousaab, som i går mødte den engelske premierminister David Cameron under hans besøg i Libanon. Her sagde Bousaab, at Islamisk Stat sender trænede jihadister ‘under cover’ for at angribe vesten, og at to ud af 100 flygtninge formentlig er IS-krigere.

(…)

– Det er en meget farlig situation, og verden burde vågne op og gøre noget ved det, lyder opfordringen fra Bousaab.

Bousaabs uttalelse er altså et anslag. Han vet ikke eksakt hva som foregår, akkurat som oss andre.

Bousaab peker videre på det åpenbare: Asylsøkere er ikke så godt organiserte at de klarer reisen på egenhånd. Dess mindre hjelp syriaflyktninger får i nærområdene, jo lettere er det for Den islamske staten å rekruttere folk i nettopp disse leirene og organisere reisen deres.

Den internasjonale terroreksperten Lorenzo Vidino mener det er ”naivt” å ikke tro at Den islamske staten utnytter asylkrisen til å sende sine folk til Europa. Hans bekymring for at ekstremister tar seg inn i Europa nå deles av danske sikkerhetsmyndigheter:

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræfter i den forbindelse, at der kan være islamiske krigere blandt de flygtninge, der kommer til Danmark fra Syrien og Irak. PET nævner ikke specifikt terrorbevægelsen Islamisk Stat, men  i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet lyder det:

– PET er dog opmærksom på, at der blandt flygtninge fra Syrien/Irak kan være personer, der sympatiserer med militant islamisme, og som kan tænkes at agere på opfordringerne i den militant islamistiske propaganda til at rette angreb mod lande, der deltager i den internationale koalition mod IS, herunder Danmark.

De enkelte europeiske lands sikkerhetsmyndigheter er svært lite spesifikke når det gjelder situasjonsbeskrivelse. Dette betyr antakelig enten at de ikke opplever å ha en god oversikt, og dermed ikke opplever det forsvarlig å gå ut offentlig, eller de har mer enn nok innsikt i forholdene, men velger å avstå fra å gi folk konkret informasjon for ikke å legge forholdene til rette for sosial uro.

Jeg finner ingen annen forklaring. Uansett svar ser det ut til at situasjonen rundt asylstrømmen ikke er under god kontroll.