Islam

Hvorfor snur vi ryggen til hjernevask av unge?

Kuben videregående skole, den største skolen i Oslo, eies formelt av Kuben Yrkesarena. Nå stilles skolens flotte lokaler til disposisjon for predikanter som skal skyve unge ut i hat mot verdslig demokrati og humanisme. Når skal vi få en politisk reaksjon på at ekstremisme får foregå for full scene år ut og år inn? Det er et sentralt tema i min kommende bok om islam.

I Det islamske forbundet (Dif), som driver Rabitamoskeen, har det nå oppstått en ny ungdomsgruppe, Norges Unge Muslimer (NUM). Som vi har fortalt, anbefales Rabitamoskeen av MDGs ordførerkandidat Shoaib Sultan ved Antirasistisk senter, som et sted for norske konvertitter å søke seg til. Sultan og ARS vil etter gjentatte oppfordringer ikke forklare hvorfor anbefalingen går til denne moskeen med dens undergrupper med samme ideologiske forankring.

I slutten av oktober skal NUM arrangere den årlige begivenheten Ummah-konferansen. Konferansen er nærmest en kopi av salafistene i Islam Net sin årlige happening, Fredskonferansen. En sentral foredragsholder i år på Ummah-konferansen er amerikanske Kamal El-Mekki.

Kamal El-Mekki, på vei til Norge

Kamal El-Mekki, på vei til Norge

El-Mekki reklamerer for Saudi-Arabia og synes at landets islamske strafferett er et system til etterfølgelse:

“I always use the example of the drug dealer in Saudi Arabia. What happens to the drug dealer in Saudi Arabia? Yeah it’s executed, That’s great, I think we should do that in the United States. Then how many cool drug dealers will be driving their vehicles with their   heads cut off? It’ll be excellent…fantastic, great deterrent. So our system works. It’s been proven to work. It’s a good deterrent. That’s how it works, it’s scary and it’s a deterrent, yeah? Nobody wants their hand cut off, so it’s not worth stealing.”

Dødsstraff for utroskap blir, ifølge El-Mekki, oppveid av alt det gode som den islamske staten medfører:

“So yes, don’t spend all your time talking about sharia and we’ll kill the adulterer, have you ever committed adultery by the way? This is what we will do to you in an Islamic state, we dig a hole…OK wait a minute, not necessary. These are the boundaries so what if we sell the other part of the sharia, there will be justice, there will be no poor people, no one will go to be hungry, there will be no corruption, no bribes, anything like that.”

I tillegg forklarer og forsvarer denne predikanten dødsstraff for dem som forlater islam. Han påstår at homofili er «et ønske – ikke en rettighet», forsvarer at muslimske krigere tar slaver og omtaler kvinneforkjempere som: «Crazy radical feminists’ – women who believe they should be able to do the same jobs as men.»

For «å bygge broer og skape identitet», deres uttalte mål i offentligheten og overfor politikere og myndigheter, har NUM i tillegg invitert den islamistiske “brobyggeren og identitets-skaperen”, Waleed Abdulhakeem. Han er tilknyttet Det Muslimske Brorskap i Canada, og er såkalt «professor» ved Al Maghrib instituttet, et institutt med bånd til samme institutt som ”vår egen” Mohyeldeen Mohammad har studert ved i Saudi-Arabias Medina. Mohammad er han som advarte oss om et mulig 9/11 hvis vi fortsetter å publisere tegninger av navnebroren Muhammed.

På Al Maghrib instituttet er han kollega med et par andre predikanter som har vært på besøk i Norge og «spredd forståelse og toleranse». Et eksempel er Said Rageah, som vil at Allah skal tilintetgjøre fiender av islam, og som mener at jøder og kristne er «forbannet».

Den unge norske statsborgeren Morad Jarodi er en av dem som har meldt seg på Ummah-konferansen på Facebook-gruppen til NUM.

Morad Jarodi, vinner av Fritt Ords honnørpris i 2015.

Morad Jarodi, vinner av Fritt Ords honnørpris i 2015.

Universitetsstudenten Jarodi var blant dem som vant Fritt Ords honnørpris tidligere i år sammen med andre unge muslimer som slo den såkalte fredsringen rundt synagogen i Oslo. Også Basim Ghozlan, leder av Dif, har meldt seg på konferansen på Kuben videregående skole. Som Jon Hustad påpekte i Dag og Tid, er Ghozlan ”Heilt utan magemål” i sin omtale av jøder. Ghozlan er en åpen jødekonspirator.

På bakgrunn av Joradis honnørpris for ringen rundt synagogen og Ghozlans magemål, eller mangel på sådant, er det jo interessant å se hva El-Mekki mener om alle oss som tilhører kategorien ikke-muslimer, som jo jødene også er gruppert som. Her er et lite utsnitt:

It is not allowed for Muslims to attend their’, meaning the disbelievers, ‘holidays and festivals because they are a type of evil and falsehood. If the people of good mix with the people of evil without putting an end to what they’re doing, they become like those who are pleased and influenced by evil.’

Men dette er visst stuerene krefter for både den ene og andre. Avisen Dagen, ved Lars Akerhaug, spurte direktøren Remi Pettersen om han vet hvilke krefter som skal stå på scenen han driver foran hundrevis av unge. Pettersen forteller at han har ”sjekket” med ”politi og funnet ut at dette er fine folk”.

Dagen fortsetter slik:

– Men nå er det ikke spørsmål om arrangørene, men predikanten som kommer til å snakke på dette arrangementet?

– Hvilket innhold det er på arrangementet er ikke noe vi blander oss borti, sier direktøren.

– Så det spiller ingen rolle hva som blir sagt?

– Det er et utleie av et auditorium, hvor vi leier ut til alle mulige leietakere. Vi er en kommersiell aktør, akkurat som et hotell.

– Så ville dere leid ut til høyreekstreme?

– Nei, det ville vi nok ikke gjort. Men dette er ungdommer som samles hvert år, vi har sjekket hva de driver med, og de driver med masse bra ting.

Det er her Pettersen går seg så vill. El-Mekki og hans like står for det samme totalitære synet som tilsvarer høyreekstremisme. Målet er en voldelig, tyrannisk, totalitær og patriarkalsk stat. Borgernes lovmessige rettigheter differensieres etter rase (nazismen) og kjønn og religion (islamfascismen). Felles er hatet mot annerledes tenkende, liberale friheter, demokrati og modernitet. Begge ideologiene har en fører- og dødskult. Staten eier enkeltindividet og beskriver i detalj livsregler. Begge ideologiene krever større Lebensraum.

Hvorfor klarer ikke norsk offentlighet å forholde seg til dette åpenbare?

Se det tar jeg opp i min nye bok, Islam. Den 11. landeplage, som kan bestilles her.