Givergleden

HRS opplever for tiden svært stor pågang, så stor at vi ikke klarer å følge opp slik vi ønsker.

HRS har aldri hatt så stor pågang som nå. Ikke minst mottar vi mange lykkeønskninger med tilhørende økonomiske overføringer til vårt arbeid, både via Paypal og direktebetalinger til vår bankkonto.

Vi klarer dessverre ikke å svare fortløpende på henvendelsene, men det kommer tilbakemelding – etterhvert. Så vi må bare satse på deres tålmodighet.

I sakens anledning tenkte jeg å si noe ord om hvordan dette behandles internt. Alle innbetalinger til HRS, både donasjoner og faste overføringer, også opprettelsen av nye faste overføringer, over Paypal får vi e-post om. Dere som benytter Paypal trenger ikke i tillegg å sende egen melding via kontaktskjemaet vårt (eventuelle kommentarer til oss kan gis via Paypalskjemaet).

Dernest er det enklere for oss å gi en tilbakemelding via Paypalsystemet, fordi vi da allerede har mottatt e-postadressen deres. Slik er det ikke med direkte innbetalinger via banken (flere har etterlyst vårt kontonummer, det er 5079 06 06261). Her må vi henvende oss skriftlig til dere, og ikke alltid er det fullstendig adresse heller. Så for dere som ikke allerede er registrert som HRS-venn og betaler via banken: påfør e-postadressen hvis dere har, eventuelt send den til HRS (gjerne til meg, [email protected]).

Vi registrerer alle som gir økonomiske bidrag som HRS-venner, der registreringen skjer via et HRS-venn nummer, deretter gir vi den enkelte en skriftlig tilbakemelding med diverse informasjon. Har du ikke mottatt en slik tilbakemelding fra oss, er du ennå ikke blitt registrert. Informasjonen handler blant annet om at HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 20 000 per år. Dette krever at vi har ditt fødsels/personnummer (11 siffer), eventuelt ditt organisasjonsnummer, og vi påser da at din fradragsrett blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Sistnevnte skjer i månedsskifte januar/februar året etter giveråret. Du skal sjekke selvangivelsen for å se at fradraget er kommet med.

Nettopp det at fradragsretten krever fødselsnummer er en ny utfordring da mange ikke påfører dette (og da etterspør vi, hvilket krever ny runde) eller at nummeret sendes separat via e-post, sms eller annet. Da blir det igjen mye å holde styr på, så det hadde vært fint om alle som kan og ønsker å benytte fradragsretten sender oss fødsels/organisasjonsnummeret ved første henvendelse.

Når alt dette er sagt: Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som bidrar til vårt arbeid! Vi er imponert, stolte og glade over givergleden og all oppmuntringen vi mottar.

Utvilsomt har mange bestemt seg for å si sin mening ved å støtte vårt arbeid. Vi lover ikke å svikte.