Statistikk

Asylsøkertall, uke 43

Det var en liten nedgang i antallet registrerte asylsøkerankomster i uke 43 i forhold til uken før, men antallet asylsøkere fra Iran fordoblet seg. Fortsatt kommer mange enslige mindreårige asylsøkere.

UDIs statistikk over registrerte asylankomster i uke 43 forteller at det var en nedgang på 7 prosent i forhold til uken før.

Men fortsatt er asylankomstene høye, til sammen ble det registrert 1.867 asylsøknader i forrige uke mot 2.000 i uke 42.

Skjermbilde 2015-10-26 09.49.27

Registrerte asylsøkere etter de fem største landene, tre siste uker. Kilde: UDI

Nedgangen fra Syria fortsetter, i uke 43 var den på 28 prosent, mens Iran nå har kommet på «5 på topp lista», men en økning på hele 107 prosent fra uken før.

Også fra Afghanistan fortsetter asylankomstene å øke, denne gangen økte registrerte asylsøkere fra Afghanistan like mye som nedgangen fra Syria (646). Men tross nedgang er asylsøkere fra Syria fortsatt den mest tallrike gruppen. Deretter følger Afghanistan (493).

Samtidig fortsetter det å komme rekordmange enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Flest EMA ble registrert fra Afghanistan (183), men økningen var høyest fra Syria.

Skjermbilde 2015-10-26 10.08.19

EMA siste tre uker. Kilde: UDI