Innvandring

Sverige har gitt opp

Nå har systemet brutt fullstendig sammen. Siden Danmark lot migrantene slippe gjennom landet uten registrering svarer Sverige med å gjøre det samme. Nå tvinger de ingen til å registrere seg. Da er veien til Norge kort.

Sverige har de siste dagene ligget i krangel med Danmark. Bakgrunner er at svenskene mener at danskene ikke tar sitt ansvar i denne folkevandringstiden, men slipper migrantene gjennom landet uten å registrere dem. Kun de som ønsker å registrere seg, blir registrert.

Skjermbilde 2015-09-11 10.33.13

Som kjent vil mange av migrantene til Sverige fordi de er godt kjent med svenskenes liberale innvandringspolitikk. I Danmark har man derimot strammet inn politikken på dette feltet, ikke minst i forhold til økonomiske ytelser og muligheten for familiegjenforening og -etablering, noe migrantene også kjenner godt til.

Så skulle en kanskje tro at det fikk flere til å skjønne at vi ikke bare snakker om en «flyktningkrise», men også om en folkevandring. Men den innrømmelsen sitter langt inne hos både media, politikere og asylaktivister (i siste kategori må en nå kunne plassere de fleste hjelpeorganisasjoner).

Men nå svarer Sverige. De vil heller ikke tvinge noen til å registrere seg. Ergo er Dublin-avtalen og Schengensamarbeidet i praksis satt ut av spill også i Nord-Europa. Dette er avtaler som man tidligere skulle tro var hugget i stein – da det har vært helt umulig å dra i gang en debatt om reformer av disse og andre avtaler/konvensjoner.

Sveriges «nye holdning» er interessant, ikke minst fordi landets offentlige stemmer, være seg media, politikere eller andre, på inn- og utpust har påstått at innvandringen til Sverige er en suksess. Ja, en så stor suksess at landet hadde gått økonomisk under om det ikke var for innvandringen. Det samme gjelder kulturelt, da Sverige visstnok ikke hadde noen kultur før innvandrerne reddet dem.

Men siden Sverige ikke vil ha mer suksess, står nå Norge og Finland for tur. Det har utvilsomt spredt seg et rykte i verden om liberalisering av innvandringspolitikken både her og i Finland. Det forteller noe om hvor lite som skal sies, eller ikke sies, før det oppfattes som en invitasjon. Finland har sagt at de vil ta imot (noen) flere flyktninger, det var tydeligvis nok. Som kjent sendte Norge ut en 8.000-invitasjon, og har siden vært mer uklar enn klar i talen.

Menneskesmuglerne klapper. Det samme gjør asylaktivistene. Vi som mener at Europa står overfor en svært vanskelig tid, er hjerteløse idioter. Tiden vil vise. Men én ting er jeg sikker på: rakner dette prosjektet, så kommer leken med å fordele skyld.

NTB via VG: Sverige: Ingen tvinges til å bli registrert