Islam

TINEs religionsfokus

TINE liker å markedsføre seg selv med den blide budeia i lia eller kjente idrettsfolk med melkebarter. På arbeidsplassen har de derimot et helt annet fokus, blant annet med "bønnerom i både ren- og uren sone".

Merknad: Første publisering av denne saken fokuserte på «ren versus uren sone», hvilket vi har fått forklart hadde med hygieniske forhold ikke religion.

Dagen startet med et «hjertesukk» på e-post fra en ansatt i TINE. Vedkommende er oppgitt over den rollen som religion nå får i Norge:

Jeg er ateist, og føler at vi nå med islam overalt blir tvunget inn i en situasjon hvor religionen tar seg inn i stadig flere områder av samfunnet, og det blir en polarisering mellom mennesker.

Norge er, og bør være, en sekulær stat.

Den som vil utøve en religion får selv stå for kostnadene, gjøre det på fritida, og la andre ikke-troende være i fred. I min verden er bønnerom på jobben helt hinsides uakseptabelt. Religion, eller ikke religion, dette må alltid være en privatsak.

Alle får gjøre seg opp sin egen mening, men jeg synes at denne løsninga som TINE har valgt her er uakseptabel. Men den er veldig politisk korrekt, selvsagt.

Faksimile fra TINES pressemelding

Faksimile fra TINEs pressemelding

E-posten følges av en lenke til TINEs presserom.

Her kan vi lese at «på stiftelsesdagen for Arbeiderpartiet, valgte partileder Jonas Gahr Støre og LO leder Gerd Kristiansen og besøke TINE Meieriet Oslo på Kalbakken for å høre hvordan TINE jobber med fagutdanning og inkluderende arbeidsliv. Det ble stor stemning hos TINEs lærlinger og lærling-selfie for Støre.»

Vi blir også fortalt at Støre gjerne «ville ta en selfie med Automatiker lærling Hussain Ahmed Hassan.» Den selfien ser kanskje både Hassan og Støre en viss nytteverdi av.

Bønnerom, religiøs gjensidighet, id og ramadan

Utover at TINE vektlegger norsk som språk på pauserom, i alle fall hvis det er mer enn to tilstede, har de såkalt «pick-by-voice» der en selv kan velge språk til «å besvare kommandoer» med. De har videre gjennomført kurs i lesing og skriving i norsk – da med dekning fra WOX-midler (jeg formoder de mener Vox-midler).

Mer interessant er hvordan TINE har tilrettelagt for religionsutøvelse på arbeidsplassen, der det igjen er liten tvil om at det er islam som står i sentrum:

  • Det finnes bønnerom i både ren- og uren sone.
  • Det en gjensidighet med hensyn til å stille opp i hverandres religiøse høytider. De ikke-kristne stiller opp ekstra til jul og påske, og det legges til rette for at muslimene kan få feire sin Id.
  • Under Ramadan kan muslimske tappeoperatører slippe å smake på melken. De gjør avtale med en kollega som bistår med det.

Min melkebart fikk i alle fall en sur bismak, men jeg betviler at TINEs vektlegging av religiøse forhold er så velkomment som TINE selv ser ut til å tro.

Skjermbilde 2015-08-25 09.07.44

Faksimile fra TINEs melkebartreklame

Bilde: Faksimile fra TINEs melkebartreklame

TINE: LO og Ap til TINE på Kalbakken