Forskjellsbehandling og diskriminering

Saksøkt for 200 millioner pga påstått rasisme

En storbank i Storbritannia er blitt saksøkt for 15 millioner pund av en av sine tidligere sjefer. Habib Kaya Biber hevder at ledelsen diskriminerte han fordi han er tyrkisk og muslim.

HSCB saksøkes av tidligere  ansatt for 200 millioner etter påstander om rasisme.

HSCB saksøkes av tidligere ansatt for 200 millioner etter påstander om rasisme.

Storbanken HSBC Plc i Storbritannia er blitt saksøkt av en av sine tidligere sjefer som hevder seg underbetalt og til slutt oppsagt fordi banken hadde et problem med det faktum at han er av tyrkisk opprinnelse og muslim, melder Bloomberg.

Habib Kaya Biber, tidligere en av lederne i bankens industrienhet, hevder seg behandlet med «komplett mangel på respekt» etter 10 år i banken, ifølge hans advokater i retten.

Søksmålet fra Biber til HSCB lyder på 15 millioner pund, som tilsvarer i underkant av 200 millioner NOK.

Ubegrenset søksmål

Bibers advokat, Richard Leiper, hevder at banken ikke har kommet med en ordentlig forklaring på hvorfor Biber ble oppsagt og konkluderer derfor med at det var på grunn av hans religiøse, nasjonale eller etniske opprinnelse.

Etter britisk lov kan en urettmessig oppsigelse maksimalt utløse en erstatning på om lag 80 000 pund (ca. 1 million NOK), men krav som grunner seg i diskriminering grunnet rase, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning, religion eller alder er ubegrenset.

Biber, som både har tysk og tyrkisk statsborgerskap, var ansvarlig for å bygge opp en investeringsavdeling innen industriområdet. Han hadde en fastlønn på 23.000 pund (ca. 300.000 NOK) i måneden, som steg til 40.000 pund (ca. 500.000 NOK) inkludert bonuser, ifølge sakspapirene. Dette hevder Biber selv var mindre enn hans kollegaer på samme stillingsnivå.

Resultat av egen fiasko

Ifølge HSBC oppfylte ikke Biber, som fikk sparken i mai i fjor, bankens mål. Han «presterte elendig og hans bonuser, og til slutt oppsigelse, var et direkte resultat av hans egen fiasko med å bygge opp en lønnsom investeringsavdeling innen industri,» hevdet banken i sitt forsvar. Biber skal ha hatt et årlig mål med en omsetning på 10 millioner dollar (ca. 85 millioner NOK), men ifølge HSBC var hans resultater «lave» både i 2011 og 2012, og falt til null i 2013.

I tillegg hevdet HSBC at Biber tidligere er blitt advart om sin til tider «overdrevne agressive atferd» overfor en yngre kollega. Ifølge banken skal Biber ha reagert som følgende på denne advarselen:

“I have killed many an associate in my time, one more won’t matter,” (Jeg har drept mange medarbeidere i min tid, én til vil ikke gjøre noen forskjell) Biber replied, HSBC said in the filing. In response to concerns raised about his management style, Biber ensured that his team left at 7:00 p.m. each day for three months, according to his claim.

Ifølge Bloomberg har det ikke vært mulig å få Bibers advokater til å gi noen kommentar til saken. Banken på sin side sier de vil levere et kraftig forsvar.

Dette er ikke første, neppe heller siste, sak der retten skal ta stilling til erstatningsutmåling for påstått rasisme eller forskjellsbehandling. Spørsmålet er om ikke også slike saker bør ha en maksimumsgrense, slik at det ikke legges til rette for en business som kan ta helt av.

Bloomberg: Fired HSBC Executive Sues for 23 million dollar Amid Racism Claims