Innvandring

Kommandert til å bruke hijab og burka

Hun kommer fra Peru, er gift med en nordmann og meldte seg på norskkurs på Moss Voksenopplærings og kvalifiseringssenter. Her erfarte hun at muslimer har tatt styringen på skolen og krevde hvordan hun skulle kle og te seg.

Janet Marleny Ortiz Arquinigo opplever seg diskriminert på Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter, Moss Voks, melder Moss Avis (bak betalingsmur).

Faksimile fra Moss Avis

Faksimile fra Moss Avis

Hun hevder at en majoritet av muslimske syrere og somaliere har tatt styringen på skolen og gir moralske føringer for hvordan andre skal leve.

Arquinigo er selv gift med en nordmann og mener at veien til å bli godt integrert tilsier at det er avgjørende å lære det norske språket. Derfor meldte hun seg på norskkurs hos Moss Voks. Språket har det ifølge Moss Avis gått utmerket med, verre er det med erfaringene fra majoriteten av kursdeltakerne.

Tvinges til tildekking

Gjentatte ganger skal Arquinigo ha blitt irettesatt for at hun er den hun er. Hun er også blitt kommandert til å bruke hijab og burka. En av de andre kursdeltakerne hevder det måtte være et krav – siden han ikke ville se kvinner uten full tildekking.

Saken er en interessant kontrast til burkinidebatten som Kjetil Rolness i dag dro i gang på sin Facebookside, og som Nettavisen har omtalt. På Rolness sin fb-side går debatten friskt og flere «forsvarer» kvinners rett til å «bade i hva de måtte ønske».

For Arquinigo er derimot et krav om tildekking svært ubehagelig. Like galt synes hun det er at skolen synes likeglad. Tvert om oppfatter hun at skolen er «mer opptatt av å imøtekomme muslimenes religiøse krav». Hun påstår at «I praksis får får gruppen med muslimske menn flere privilegier enn oss andre.»

Respekt

Selv i spisepausene krever muslimene det de tydeligvis oppfatter som sine rettigheter. Spiser Arquinigo svinekjøtt, hagler kommentarene. Ifølge Arquinigo respekterer hun dem – men de viser ingen respekt tilbake.

– Dette resulterer i at jeg følger meg forskjellsbehandlet, og at jeg ikke føler at jeg har frihet spå skolen. det er slitsomt å måtte forsvare min egen moral hver gang jeg setter meg i klasserommet for å lære norsk, sier Arquinigo til Moss Avis.

Bør vite bedre

Skolens behandling av Arquinigo har fått mannen hennes til å reagere. Han har sendt et brev til skolen tidligere i år, som han ikke har fått svar på.

– Det er feigt av skolen å unnlate å gripe inne i disse maktstrukturene. Et sted for integrering burde vite bedre. Her kreves det forandring i rutinene, slik at alle føler seg likeverdig behandlet. Skolen kan ikke være så konfliktsky at enkelt elever føler seg diskriminert igjen og igjen, sier Jens Ole Kjølberg til Moss Avis.

Avviser forskjellsbehandling

Virksomhetsleder Ragnhild Dahl ved Moss Voks synes «det er leit» å høre om Arquinigos opplevelser, men påpeker at de ikke favoriserer noen grupper. Ingen skal få noen spesialbehandling, men alle skal føle seg ivaretatt og inkludert. Hun lover likevel å ta en gjennomgang av rutinene ved skolen.

Vel så interessant hadde det vært om Moss Avis kontaktet andre kursdeltakere på Moss Voks. Har andre samme erfaringer? Og hva mener majoriteten av muslimene der? Ikke minst; hva mener de muslimske kvinnene?

Men nei, da kan kanskje journalister fra Moss Avis eller kursdeltakere med erfaringer som Arquinigo bli beskyldt for hatkriminalitet?

Vi går tøffere verditider i møte. Vi må stå opp for våre frihetsverdier.