Økonomi

Eksporten av kontantstøtte bare øker

Utbetaling av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge, har økt med nesten 30 prosent på ett år. De aller fleste utbetalingene er for barn som bor i Polen - og det samtidig med at innvandringen fra Polen har gått ned.

Per juni 2015 var det 27.573 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 235 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Siste ti år er det blitt ca. 41.000 færre kontantstøttemottakere. Fra 1. august 2014 økte satsene slik at de aldersdifferensierte satsene ble avviklet, det gir at at full sats nå er 6.000 kroner per måned (som nesten er en gjennomsnittlig månedslønn for et land som Polen).

Eksporten av kontantstøtte gjelder i hovedsak for personer som arbeider i Norge, men hvor deres barn er bosatt i et annet EU/EØS-land. På bare ett år har denne eksporten økt med nesten 30 prosent.

Polakker står for 70 prosent

Ifølge NAV fikk i juni i år 1.176 mottakere eksportert kontantstøtte. Det er en økning på 266 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt for ett år siden.

Av de 266 personene har 201 personer polsk statsborgerskap. Polske statsborgere utgjør nær 70 prosent av alle eksportmottakerne.

Andelen eksport av kontantstøtte til utlandet utgjorde i juni i år 4,3 prosent av de totale utbetalingene til kontantstøtte. For ett år siden var andelen 3,3 prosent.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandringen til Norge har sunket de siste årene, også fra Polen. Vi vet derfor ikke grunnen til at eksporten av kontantstøtte har økt. Én mulighet er at ordningen er blitt mer kjent og derfor er tatt mer i bruk, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Tabellen under viser hvor eksporten av kontantstøtte har gått, i antall mottakere, for perioden 2006-2015.

Faksimile fra NAV

Faksimile fra NAV

For øvrig blir det interessant å følge utviklingen for Litauen, Estland og Romania.