Innvandring

Økt innvandringsskepsis i Sverige

En ny meningsmåling i Sverige avdekker at 65 prosent av befolkningen mener at integreringen ikke fungerer og stadig flere er kritisk til den gjeldende innvandringspolitikken. Folket ønsker også å gi SD mer politisk makt.

Hverdagen er på vei til å innhente Sverige, om vi skal tro på en ny meningsmåling utført av analysebyrået TNS Sifo. 65 prosent sier at integreringen i Sverige ikke fungerer og de er kritiske til hvordan spørsmålene om innvandring og integrering blir håndtert. Videre svarer fire av ti at at de er »meget kritiske« til den innvandringspolitiske kurs. Målingen avdekker også en økende motstand mot innvandring generelt.

«En del mener at integreringen ikke fungerer. Og så er det innvandringen i seg selv som en del mener bør være lavere,» sier prognosesjef hos TNS Sifo Toivo Sjörén til SVT Nyheter.

SD inn i varmen?

I tillegg mener halvparten (51 prosent) at partiene må samarbeide med Sverigedemoraterna (SD) ved politisk enighet. Dermed øker også presset på de andre partiene om å ta SD inn i «den politiske varmen». En tidligere undersøkelse viste at bare hver tredje velger ønsket slik samarbeid.

«Hver gang vi har foretatt målinger denne våren så har det avdekket en mer positiv innstilling til å samarbeid med SD, og det gjelder fremfor alt i Alliancen (programsamarbeidet mellom de borgerlige riksdagspartiene nedfelt i det såkalte Desemberforliket, min anm.) der to tredjedeler synes en skal samarbeide mer,» sier Sjörén.

Alliancen har parkert SD på sidelinja i svensk politikk, og det til tross for at partiet fikk i underkant av 13 prosent av stemmene ved valget. Men målinger viser altså at det politiske landskapet er på kollisjonskurs med velgerne. For øvrig er 18.juni i år en dag SD sent kommer til å glemme. I hele tre ulike opinionsmålinger oppnådde partiet ny rekord, to av dem på over 20 prosent, hos Sentio hele 22,1 prosent.

Støtte fra LO-medlemmer

Ifølge Berlingske kommer mange av stemmene til SD fra Socialdemokraternas kjernevelgere – medlemmer av fagforbundet LO. Sifo-målingen avdekker at det er et tydelig stigning i antallet LO-medlemmer som tilkjennegir støtte til SD, samtidig som det er et fall i støtten til Socialdemokraterna. Hele 26 prosent av LOs halvannen millioner medlemmer sier de ville ha stemt SD ved neste valg.

«Jeg tror det beror på at regjeringen ikke har lykkes å levere det de gikk til valg på,» mener LOs Tobias Baudin.

I samme måling er også velgerne bedt om å forholde seg til om de ønsker nyvalg, hvor fire av ti svarer ja.

Innvandrere går til SD

Kanskje enda mer interessant er at den største prosentvise økningen til SD kommer fra innvandrerne. Dette viser SCBs partisympatiundersøkelse som foretas to ganger om året, ifølge Berlingske.

På ett år har det vært mer enn en femdobling i antallet innvandrere som uttrykker støtte til SD. I fjor ville 1,8 prosent stemt SD, nå vil 8,5 prosent gjøre det.

»Sverigedemokraterna går frem overalt, så det er ikke så merkelig at støtten fra innvandrere også øker,» sier Andrej Kokkonen, professor i statsvitenskap på Göteborgs Universitet til SVT Nyheter.

Han tror at oppslutningen til SD henger sammen med en hardere retorikk mot islam fra partiets side.

»Mange er jo flyktet fordi de har vært forfulgt av for eksempel ekstreme islamistiske organisasjoner og bevegelser. Det kan særlig gjelde for sekulære iranere og kristne syrere. Når de kommer hit opplever de at Sverigedemokraterna er de som er mest kritiske til islam, det kan påvirke hvordan de stemmer,» mener Kokkonen.

Ingen integreringsproblemer

Alle er ikke enig i at Sverige har noen integreringsproblemer. Det gjelder for eksempel den sosialdemokratiske kommunalråden i Malmö, en by som er kjent for sine uroligheter.

Ikke minst gjelder det bydelen Rosengård. Det bor ca. 24.000 personer i bydelen, hvor om lag 86 prosent har innvandrerbakgrunn. Med høy innvandrertetthet og voldsomme problemer med blant annet opptøyer, bilbranner og annen voldskriminalitet, er bydelen til stadighet gjenstand for debatt.

Kommunalråd Andreas Schönström fra Socialdemokraterna

Kommunalråd Andreas Schönström fra Socialdemokraterna

Likevel avviser kommunalråd Andreas Schönström at det har noe med befolkningssammensetningen å gjøre. Han tror ikke at problemene i regionen er knyttet til det faktum at mange av de kriminelle er første- eller andregenerasjons innvandrere. Schönströms forklaring er at det handler om fattigdom og arbeidsledighet.

«Det handler ikke om religion, eller om folk kommer fra et bestemt land. Det handler om barn som vokser opp i fattige hjem der foreldrene ikke har jobb, og at de ikke får samme muligheter som alle andre. Det gir en stor risiko for at de ender opp i kriminalitet. Dette er uavhengig av om det er folk som kommer fra Sverige eller andre land,» forklarer Schönström.

Den samme Schönström ser dermed ikke ut til å ta innover seg at fattigdom og arbeidsledighet kan henge sammen med både religion og hvor folk har sin opprinnelse. Det finnes nok av eksempler på dem som ikke vil ta bestemte jobber med henvisning til religion, og/eller som ikke er kvalifisert for et høyteknologiland som Sverige. Og det handler om innvandrertetthet. Men slike fakta skal jo som kjent ikke bringes til torgs.

Bedre blir det heller ikke av at Sverige er det landet som avgir den største gruppen av IS-krigere i Skandinavia. Den omfattende rekruttering av svenske ungdommer til voldelig islamisme har gått så langt at det begynner å bli et alvorlig problem for det svenske sikkerhetspolitiet.

SD vil nok se flere gode meningsmålinger fremover, mens Alliancen og de andre partiene vil slite. Dog er ikke svensk politikk særlig kjent for å lytte til folket.