Innvandrere utgjør 37 prosent av alle sosialhjelpsmottagere

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utbetaling av sosialhjelp har økt med 7 prosent fra 2013 til 2014. Det ble således utbetalt 5,6 milliarder ifjor. I samme periode økte antallet mottakere av sosialhjelp med fire prosent til 125.000 personer, hvilket er det høyeste antallet siden 2005. Antallet innvandrere som…

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utbetaling av sosialhjelp har økt med 7 prosent fra 2013 til 2014. Det ble således utbetalt 5,6 milliarder ifjor. I samme periode økte antallet mottakere av sosialhjelp med fire prosent til 125.000 personer, hvilket er det høyeste antallet siden 2005.

Antallet innvandrere som mottar sosialhjelp økte med 8,6 prosent i samme periode, og utgjør nå 37 prosent av alle sosialhjelpsmottagere. I følge SSB må denne økningen ses i sammenheng med at innvandrerbefolkningen vokste med hele 5,7 prosent fra 2013 til 2014.

Senest i juni viste tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) at innvandrere står for nesten hele veksten – over 80 prosent på fire år – i sosialhjelpsmottagere.

I KOSTRAs tabeller finner vi blant annet oversikt over sosialhjelpsutgifter, som også kan sorteres etter sosialhjelpsmottakere, herunder innvandringskategori og alder (tabell 08853 og 10497).

Tallene forteller oss at andelen sosialhjelpsmottakere blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (dvs. 1. og 2.generasjon) er økende.

Skjermbilde 2015-06-11 12.14.59

Antall sosialhjelpsmottagere i aldersgruppen 20-29 år har for øvrig økt hvert år og utgjør nå 37 prosent, mens 18 prosent er 50 år eller eldre.

Enslige menn utgjorde 39 prosent av mottakerne i 2014, og enslige kvinner 23 prosent. 14 prosent var enslige forsørgere, 12 prosent var par uten barn og 11 prosent par med barn. Sammenlignet med 2005 er det ifølge SSB bare små forskyvninger mellom gruppene.

Den største andelen sosialhjelpsmottakere finner vi fortsatt i Finnmark med 4,7 prosent per 100 innbyggere. Deretter følger Østfold med 4,4 prosent. Som i 2013 er andelen minst i Møre og Romsdal med 2,2 prosent.

Forskning.no: 125 000 personer fikk sosialhjelp i fjor