Innvandring

Doorstep: – Vi strammer inn straks

På en kort pressekonferanse, et såkalt doorstep, i dag fremkommer at de borgerlige partiene er blitt enig om strakstiltak. Den nye integreringsministeren gjør det klart at allerede på fredag legges det frem nye regler for å stramme inn asylinnvandringen til Danmark. Og de skal gjelde fra fredag.

Danmarks nye regjering, som er en mindretallsregjering dannet av Venstre, er blitt enige med de øvrige tre borgerlige partiene, Dansk Folkeparti (DF), Liberal Alliance (LA) og de Konservative (K), om en avtale som skal gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Danmark.

Danmark nye integreringsminister, Inger Støjberg fra Venstre.

Danmark nye integreringsminister, Inger Støjberg fra Venstre.

På den korte pressekonferansen i dag fortalte integreringsminister Inger Støjberg (V) at de er blitt enige om en innstramning på asylområdet som kommer til å gjelde fra førstkommende fredag. Da blir lovforslaget fremsatt.

I første omgang vil Regjeringen innføre økonomiske ytelser for asylsøkere og familiegjenforente på SU-nivå (Statens utdanningsstøtte). Disse reglene skal visstnok også gjelde for dem som har vært i Danmark i mindre enn sju år av de siste åtte årene.

Denne innstramningene innebærer at kontanthjelpen, som i dag er på ca. 10.700 danske kroner i måneden, blir erstattet med SU-nivået som er på ca. 5.900 dkr. I tillegg kommer forsørgertillegg og en språkbonus. Språkbonusen er foreslått til 500 dkr i måneden, som utløses når man har bestått nivå 2-språkprøve i dansk. Intensjonen er at man skal lære seg språket, komme seg inn på arbeidsmarkedet eller i utdanning.

Støjberg er klar på at innstramningene vil føre til at det kommer færre asylsøkere til Danmark, som er Regjeringens klare mål. Men igjen påpeker Venstre i regjering at det viktigste for blå blokk er å følge opp dem som allerede er i Danmark.

Naser Khader (K) som også deltok på pressekonferansen, minnet oss om at asylsøkere som kommer til Danmark gjør bruk av menneskesmuglere. Det er disse menneskesmuglerne som følger med reglene i de ulike landene, setter opp reiseruten og gjerne forteller asylsøkerne hvilke historier de skal fortelle i mottakslandet. Disse innstramningene som nå innføres vil gjøre Danmark mindre aktuelt, mener Khader.

Samtidig er dette bare strakstiltak. Støjberg forteller at når Folketinget trer sammen igjen etter sommerferien, vil det komme ytterligere tiltak.

Det vi kan være nokså sikker på er at de danske innstramningene vil føre til ytterligere press på både Norge og Sverige. Dummere er ikke menneskesmuglerne.