Innvandring

Markant økning i familiegjenforeninger

Antallet familiegjenforeninger i Danmark forventes å bli markant høyere enn tidligere antatt. Det er de syriske flyktningene som drar opp tallet. Økningen kommer bakpå den danske Regjeringen.

Syriske flyktninger utløser flere familiegjenforeninger enn mange andre flyktninggrupper. (Ilustrasjonsfoto fra un.org)

Syriske flyktninger utløser flere familiegjenforeninger enn mange andre flyktninggrupper. (Illustrasjonsfoto fra un.org)

Utlendingsdirektoratet, eller Udlændingestyrelsen som det heter i Danmark, har beregnet at syriske flyktninger i gjennomsnitt har søkt om å få 1,4 familiemedlemmer– ektefeller og barn – til Danmark. Da stort sett alle syrere får ja til familiegjenforeninger blir for eksempel 1.000 syriske flyktninger opp mot 2.400 personer i alt. I år har 3.329 syrere så langt søkt om familiegjenforening til Danmark.

Styrelsen opplyser at »den stigende andel af syrere er med til at trække faktoren generelt for familiesammenføring opad«.

Asylsjef i Røde Kors, Anne la Cour sier at syrerne oftere har behov for å søke familiegjenforeninger enn tidligere flyktninggrupper:

»Mændene er ofte flygtet alene, fordi flugten er farefuld og dyr, og de har efterladt kone og børn i nærområderne,« siger asylchefen og peger på, at de afghanske flygtninge ofte var unge, ugifte mænd, som flygtede for at undgå Taliban.

Dette er i motsetning til for eksempel flyktningene fra Balkan på 1990-tallet. Da flyktet gjerne familien sammen.

Det økte antallet familiegjenforeninger kommer bakpå Regjeringen. En beregning fra Statsministeriet viser at Regjeringens økonomiutvalg i januar fikk vite at myndighetene i 2015 innså at familiegjenforeningene ville bli dobbelt så mange som antatt: »ca. 11.000 forventede opholdstilladelser som følge af familiesammenføring svarende til en fordobling af tidligere udmelding«.

At de syriske flyktningene medfører langt flere familiegjenforeninger enn andre flyktninggrupper, bør også Norge ta med i beregningene i de pågående forhandlingene om 10.000 ekstra syriske flyktninger. For uansett antall man havner på, så vil det reelle tallet bli langt høyere. I dag skal partiene igjen gå til forhandlingsbordet kl. 11:00 og det er forventet en pressekonferanse etterpå. Det kan bli interessant, ikke minst fordi FrP rasler med sabelen, men uansett utfall av forhandlingene betviler jeg at vi får noe konkret svar fra FrP før etter deres landsstyremøte. Det er i oktober.

Jyllands-Posten: Antallet af familiesammenføringer kommer til at stige markant i 2015