Innvandring

Flott intervju med Jeanette med trist slagside

Nettavisen vier i dag Det store intervjuet til norskpakistanske Jeanette, som har vært aktiv i HRS i flere år. Intervjuet er sterkt og godt. Ikke underlig, da Jeanettes skjebne som ung, nettopp er hovedgrunnen til at HRS ble opprettet: muslimske jenter og kvinner som frarøves grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor beklagelig at avisen knytter betegnelser til Human Rights Service som er uriktige. Det vitner om en debatt om innvandring som fremdeles er ute av kurs.

Som alltid er Jeanette modig, ærlig og klartenkt. Nettavisens intervju med henne, er således leseverdig, og et lite testament over det politiske sviket mot Norges nye jenter og kvinner – som fortsetter i dag grunnet mangel på realpolitiske tiltak innen tema som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Avisens journalist hevder at HRS er høyreorientert. Nei, vi er uavhengige parti- og blokkpolitisk. Dette har vi sagt og skrevet på inn- og utpust i 15 år, men for mange er det tydeligvis umulig at man kan være innvandringsrealist uten at man skal dyttes over i en eller annen høyrefløy.

Jeanette 02

Videre sies det at ”mange vil forbinde (HRS) med sterk innvandringsmotstand”. Her gis det assosiasjoner til ytre høyre flanke. Hvorfor stod det ikke: Mange vil forbinde HRS med kamp for muslimske jenter og kvinners menneskerettigheter, kamp mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? Det er jo nettopp her vi har satt våre spor nasjonalt og internajsonalt.

Jeg blir opprørt av dette uredelige nivået. Alle som kjenner til vårt arbeid, vet at vi er positive til innvandring så lenge den er bærekraftig verdimessig og økonomisk (med unntak av reelle politiske FN-kvoteflyktninger, da overstyrer menneskelige hensyn).

Det er åpenbart for enhver som har satt seg inn i innvandringens forløp til Norge og Europa at innvandringspolitikken verken er bærekraftig på den ene eller andre måten. Det er vår tids største politiske utfordring. Nettopp derfor vil man finne politikere i alle partier, fra AKP, nå Rødt, til FrP, som støtter HRS’ syn.

Det er det parti- og blokkpolitiske spillet som har ført til at Norge ikke har fått på plass en innvandringsrealistisk innvandring og beskyttelse av barn, ung og kvinner som er sårbare i miljø som styres av æreskultur og ureformert islam. Det er ingen grunn til å tro at politikerne vil ta ansvar, røyke fredspipe og sammen ta frem faktaark og mulige tiltak – uten å tenke på egen taburett ved neste Stortingsvalg. Vi andre kan gjøre lite annet enn å produsere fakta og realistiske analyser.

Et siste apropos: da HRS ble opprettet, formulerte vi to slagord. Et av dem lyder slik: Bedre enn å være høyre- eller venstreorientert, er å være velorientert.