Jeanette 02

Faksimile fra brosjyren (her representert ved Jeanettes ansikt)