Integrering og integreringspolitikk

Vil forby islam i Frankrike

En ordfører sør i Frankrike, vil forby islam i den verdslige republikken. Robert Chardon vil derfor skrote loven fra 1905 som understreker Frankrikes sekularitet, og han vil fremheve den kristne troen. Chardon etterlyser også en ”Marshall-plan” for å repatriere muslimer. Nå skulle man tro mannen tilhører Nasjonal Front. Det gjør han ikke.

"Lekeplass" for barn i Marseille

«Lekeplass» for barn i Marseille

Chardon er medlem av partiet UMP, Det populære folkepartiet til Nicolas Sarkozy. Det forventes at han vil bli strøket av medlemslisten.

Her fra Twitter

Frankrike har den største muslimske innvandrerbefolkningen i Europa på i overkant av seks millioner personer, som er om lag 10 prosent av befolkningen. Muslimer dominerer ”boligmaskinene” i utkanten av storbyer, bygd på særlig 50-tallet, der utenforskap på alle måter dominerer.

?????

 

Fattigdom

Fattigdom, Marseille

Et slikt utspill er mildt sagt kontraproduktivt. Hva som kunne vært med produktivt, var å gå etter predikanter, organisasjoner og moskeer som fremmer hat mot det verdslige demokratiet, og mer aktivt søke å stoppe rekrutteringen til jihad for Den islamske staten.

Over 30 prosent av innvandrere i Frankrike lever under fattigdomsgrensen, mot 11 prosent i befolkningen totalt. Jeg vil anta at dersom man hadde hatt statistikk på ikke-vestlige fra den islamsdominerte verden, ville tallet sett enda dystrere ut. At barn som vokser opp under slike forhold skulle bli velfungerende borgere, er generelt like realistisk som å trekke vinnerloddet i lotto.

Så er det ingen tvil om at islams makt i Frankrike er betydelig. Eksempelvis er det sjokkerende at 27 prosent av unge støtter Den islamske staten. Hvordan den trenden skal kunne snus, synes for meg å være et umulig spørsmål å besvare i dag. Tallene for de ulike gruppene er som følger: Blant de mellom 18 og 24 svarte 27 % at de hadde et positivt syn på IS, mens 22 % av de mellom 25 og 34, og 20 % av de mellom 35 og 44 støttet jihadist-gruppen.

Hvilken potensielle fremtid forteller dette oss om?

Foto, Hege Storhaug, Marseille 2013.