Integrering og integreringspolitikk

Vil forby islam i Frankrike

En ordfører sør i Frankrike, vil forby islam i den verdslige republikken. Robert Chardon vil derfor skrote loven fra 1905 som understreker Frankrikes sekularitet, og han vil fremheve den kristne troen. Chardon etterlyser også en ”Marshall-plan” for å repatriere muslimer. Nå skulle man tro mannen tilhører Nasjonal Front. Det gjør han ikke.

"Lekeplass" for barn i Marseille

«Lekeplass» for barn i Marseille

Chardon er medlem av partiet UMP, Det populære folkepartiet til Nicolas Sarkozy. Det forventes at han vil bli strøket av medlemslisten.

Her fra Twitter

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Frankrike har den største muslimske innvandrerbefolkningen i Europa på i overkant av seks millioner personer, som er om lag 10 prosent av befolkningen. Muslimer dominerer ”boligmaskinene” i utkanten av storbyer, bygd på særlig 50-tallet, der utenforskap på alle måter dominerer.

?????

 

Fattigdom

Fattigdom, Marseille

Et slikt utspill er mildt sagt kontraproduktivt. Hva som kunne vært med produktivt, var å gå etter predikanter, organisasjoner og moskeer som fremmer hat mot det verdslige demokratiet, og mer aktivt søke å stoppe rekrutteringen til jihad for Den islamske staten.

Over 30 prosent av innvandrere i Frankrike lever under fattigdomsgrensen, mot 11 prosent i befolkningen totalt. Jeg vil anta at dersom man hadde hatt statistikk på ikke-vestlige fra den islamsdominerte verden, ville tallet sett enda dystrere ut. At barn som vokser opp under slike forhold skulle bli velfungerende borgere, er generelt like realistisk som å trekke vinnerloddet i lotto.

Så er det ingen tvil om at islams makt i Frankrike er betydelig. Eksempelvis er det sjokkerende at 27 prosent av unge støtter Den islamske staten. Hvordan den trenden skal kunne snus, synes for meg å være et umulig spørsmål å besvare i dag. Tallene for de ulike gruppene er som følger: Blant de mellom 18 og 24 svarte 27 % at de hadde et positivt syn på IS, mens 22 % av de mellom 25 og 34, og 20 % av de mellom 35 og 44 støttet jihadist-gruppen.

Hvilken potensielle fremtid forteller dette oss om?

Foto, Hege Storhaug, Marseille 2013.